Urteko 3. igandea B ABESTIAK 2018-01-21

SARRERA

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jauna,
gu geraden guztia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

R/. Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, Zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko
bekatua, erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu munduko
bekatua, entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, erruki Jauna.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

SALMOA

Zu zaitut, Jauna,
nire argi,
zure bideak
erakutsi.

Erakutsi niri, Jauna, zeure bideak,
adierazi zeure bidexkak.
Eraman nazazu zeure egibidetik, eta argitu,
zu baitzara nire Jainko salbatzaile.
Zu zaitut egun osoan neure itxarobide.-R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Hurbil da Jainkoaren erreinua;
sinetsi Berri Ona.- R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU (Bened 112. or.)

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
ETA EZ UTZI GU TENTALDIAN ERORTZEN
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

R/.Ogi zerutik etorria,
Zu zara gure poz guztia.

1.-Bildots santua hara hemen,
munduko gaitzak kentzearren
Sagrarioan non dagoen,
“lurra zeruaz bat egiten” (2) R/.

2.-Misteriorik handiena,
Jainkoaren oroimena,
gozotasunik gozoena,
“gizonentzako dagoena” (2).R/

3.-Gauza guztien Egilea,
zeru (e)ta lurren Erregea,
gure artean bizitzea,
“zer zoriona den gurea!” (2) R/.

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik,
kanta-kantari daude
bihotzak suturik.

Agur, agur, agur Maria,
agur, agur, guztiz garbia.