Urteko 3. igandea A ABESTIAK 2017-01-22

SARRERA

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jaun ona,
gu geraden guztia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA

“Aintza zeruan” (3),
Jaunari,
“eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari” (2).

SALMOA

Jauna dut argi,
eta salbamen.

Jauna dut argi eta salbamen,
nork ni beldurtu?
Jauna biziaren babes,
nork ni izutu?

Jauna dut argi,
eta salbamen.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesusek Erreinuko
Berri ona hots egiten zuen,
eta gaitz guztiak
sendatzen zituen herria.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut
handitu zuk
nire sinesmena.

Santu santu santua (bis) diren guztien (Bened 116)

Santu, santu, santua.
Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Santu, santu, santua.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna zeru goienetan!
Hosanna zeru-goienetan!
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan!
Hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik

JAUNARTZEA

Zu, itsas ertzera zatoz,
agindu (e)ta dirudunak utzirik,
niri deitzera bakar-bakarrik.

Jauna, begiratu didazu,
Nire izena pozikan esan duzu,
hondarretan utzi dut nik txalupa,
itsaso berri baten bila.

Zuk zer dudan badakizu,
nire txalupan ez dago altxorrarik
sare (e)ta lana bakar-bakarrik.

Jauna, begiratu didazu,
Nire izena pozikan esan duzu,
hondarretan utzi dut nik txalupa,
itsaso berri baten bila.

Zuk dakizu ez naizela,
ez aberats, ez ere jakintsu,
baina naizena zurea nauzu.

Jauna, begiratu didazu,
Nire izena pozikan esan duzu,
hondarretan utzi dut nik txalupa,
itsaso berri baten bila.

AZKENA

Agur, Jesusen Ama,
Birjina maitea;
Agur itsasoko izar
Distiratzailea.
Agur zeruko eguzki
Pozkidaz betea;
Agur bekatarien
Kaia ta estalpea. (bis