Urteko 28. ig. ABESTIAK 2020-10-11

SARRERA

Zure erreinua oihukatzen dugu, Jauna,
zure erreinua, zure erreinua, Jauna.

Zuzentasun (e)ta / bakearen erreinu,
bizitza eta egiaren erreinu. –R/.

Maitasun eta / graziaren erreinu.
gu guztiongan bizirik den erreinu.-R/.

Munduko ez, ta / munduan den erreinu,
indarra bide iristen den erreinu.-R/.

Kristorengandik / sorturiko erreinu,
eta amairik inoiz ez duen erreinu.-R/.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan
Jaunari.
Eta bakea,
eta bakea
lurrean gizonari (2).

EDO

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean / haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako, / gora zu,
bedeinkatua zu. / Gorespen zuri, / ahuspez agur,
eskerrak zuri. / Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita / guztialduna..-R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, / Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua, / erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu, / erruki, Jauna. –R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua. / Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin, / Jainko Aitaren argitan. Amen. –R/.

SALMOA

R/.-Jauna dut artzain, / ez naiz ezeren beharrean.

Jauna dut artzain, / ez naiz ezeren beharrean:
larre gurietan etzanarazten nau.
Atsedenezko iturrira narama, / eta birbizten dit barrena.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jesu Kristo gure Jaunaren Aitak / argi bitza gure bihotzeko begiak,
horrela jakin dezagun / nolakoa den haren deiaren itxaropena.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

JAUNARTZEA

Azken afari ezkeroz, Jauna, / gure janari Zu zera.
Agindu gozoz lotu gintuzun / Zure gorputza hartzera.
Ogia bide gera iristen / gure gorputzak lotzera,
zuhaitz gerria adarrarekin / bat egiten den antzera.

Batasun honek eskatutzen du / arimak ere bat egin;
buru-bihotzez bizi gaitezen / bat eginikan zurekin.
Zaren osoa eskaintzen zara, / izanez gure atsegin.
Zuk jarritako maite-legean / ez genuke nahi huts egin.

AZKENA

1.-Guztiok bat eginda, / bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada / Mariren ontasuna. / Andre Maria.
2.-Jesus piztu zenean / zer poza bihotzean,
lili zabal dirudi / Jesus delako bizi. / Andre Maria.
3.-Zeru-talde guztiak / kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera / ahal duten goienera. / Andre Maria.