Urteko 27. igandea C ABESTIAK 2016-10-02

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (bis)

Emaguzu zure argi,
grazi ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZA

Aintza eta aintza, / zuri, Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan.

Goresten zaitugu Zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti Zuri, / Aita Zerukoa.- R/.

SALMOA

Entzungo ahal duzue gaur / Jaunaren mintzoa:
Ez gogortu / zeuen bihotza.

Zatozte, pozez oihu / degiogun Jaunari,
txalo degiogun / salbamen dugun harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera / esker kantuekin,
jai degiogun / txalo eta eresiekin.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.
(Lk 17, 5-10)

Jaunaren Hitzak / betiko du irauten.
Eta Hitz hori da,
zuei hots egin zaizuen / Berri Ona.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

HOSANNA, HOSANNA,
ZERU GOIENETAN (bis).

BEDEINKATUA
JAUNAREN IZENEAN
DATORRENA.

HOSANNA, HOSANNA,
ZERU GOIENETAN (bis).

JAUNARTZEA

R/.- Izan zaitez beti, Jesus maitea,
gure bihotzaren Jaun (e)ta jabea.

Jesusen bihotza dago suturik,
maitasuna agertzen alde guztitik.-R/.

Non aurkituko da bihotz gogorrik
bihotz honen suan urtuko ez denik.- R/.

Ez du Jesus onak, ez, atseginik,
gu oso bereak egin gaberik.-R/.

Bere bihotzean denok harturik,
geratzen da Jauna pozez beterik.-R/

AZKENA

R/.- Ama maite Maria,
egiguzu lagun
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.-R/.-