Urteko 25. igandea B ABESTIAK 2018-09-23
SARRERA Argiaren lehen xirrinta (Gora Jainkoa-2 53) (Bened 465)

R/. Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.-R/.

Lurpetik da Kristo jaikia,
altxaturik hilarria.
Hura lagun, gaiten abia
moldatzean lur berria.-R/.

AINTZA

“Aintza ta aintza / zuri Jauna,
bai zeruetan, / bai lur honetan” (2).

Goresten zaitugu zu, / Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA

Jauna da gure
salbatzailea.
Gure indarra
eta bakea.

Ene Jainkoa, / zure izenagatik salba nazazu,
errukitsua zarenez auzi egidazu.
Entzun, ene Jainko, nire otoitza, / adi nire ahoko hitzak.- R/.

ALELUIA
Aleluia, aleluia, aleluia.

Jainkoak dei egin dizue / gure Berri Onaren bidez,
Jesu Kristo gure Jaunaren aintza / iritsi dezazuen.-R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU HOSANNA HOSANNA (Santu santu santua) (Bened 127)

Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Bedeinkatua / Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.

JAUNARTZEA

R/.- Izan zaitez beti, / Jesus maitea,
gure bihotzaren / Jaun eta jabea.

Jesusen bihotza / dago suturik,
maitasuna agertzen / alde guztitik. R/

Non aurkituko da / bihotz gogorrik,
bihotz onen suan / urtuko ez denik.-R/

Ez du Jesus onak, / ez, atseginik,
gu oso bereak / egin gaberik. R/

Bere bihotzean / denok harturik
geratzen da Jauna / pozez beterik.- R/

AZKENA

Zeru eta munduak / zurekin pozturik
Kanta-kantari daude / bihotzak suturik

R/.- Agur, agur, agur Maria, / Agur, agur, guztiz garbia.

Maria, sortu zinen / errugabekoa
santutasun guztiaz / apaindutakoa. R/.