Urteko 25. ig A ABESTIAK 2020-09-20

SARRERA

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

AINTZA

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Erruki hutsa dugu Jauna, / errukia ta maitasuna.

Egun oro zaitut bedeinkatuko,
zure izena menderen mende dut goretsiko.
Handi da Jauna guztiz goresgarri,
haren handitasuna ez daiteke igarri.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Ireki iezaguzu, Jauna, gure bihotza,
gogoz onar ditzagun zuren Semearen hitzak.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut,
handitu zuk / nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

JAUNARTZEA

Bedeinkatua zu JAUNARTZE (Letania moduan) (Gora Jainkoa-7,176)

1.-Jauna, gure Jainkoa. R/ Bedeinkatua zu.
Zeru-lurren egile, R/ Bedeinkatua zu.
Guztien salbatzaile, R/ Bedeinkatua zu.
Gure Jabe zara ta, R/ Bedeinkatua zu.
Gure jabe zara ta, R/ Bedeinkatua zu.

2.-Jesus, Jainko Semea, R/ Bedeinkatua zu.
Guregatik hil zara, R/ Bedeinkatua zu.
Aitak piztu zaitu ta, R/ Bedeinkatua zu.
Gure artean zaude, R/ Bedeinkatua zu.
Gure artean zaude. R/ Bedeinkatua zu.

3.-Espiritu Santua, R/ Bedeinkatua zu.
Bizian bizigarri, R/ Bedeinkatua zu.
Poz-emaile bikaina, R/ Bedeinkatua zu.
Malkoetan pozgarri,R/ Bedeinkatua zu.
Malkoetan pozgarri,R/ Bedeinkatua zu.

AZKENA

Agur Jainkoaren
Ama maite ederra
“zeruko atea
itsasoko izarra” (2).