Urteko 24. igandea C ABESTIAK 2016-09-11

SARRERA BAI ZUTITUKO NAIZ (Loiola 494)

R/.-Bai zutituko naiz
Aitarengana nijoa.

1.-Zugan daukat nik neure arima,
neure Jaungoiko Salbatzaile.- R/.

2.-Ikus, Jauna, nire zorigaitza,
isur, otoi, zure grazia.- R/.-

3.-Zure aurpegi bila nabil, Jauna,
entzun, arren, erruki nitaz.-R/.

AINTZA

Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan (2).

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.-R/.

SALMOA

Zuk eman, Jauna,
arnas berri.
Sortu niregan
bihotz garbi.

Erruki zakizkit, Jainko,
duzun maitasun handiaz,
suntsi ezazu nire makurra
zeure amaigabeko errukiaz.
Garbi nazazu nire hobenetik,
ikuz nazazu nire gaiztakeriatik.

Zuk eman, Jauna,
arnas berri.
Sortu niregan
bihotz garbi.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jainkoa mundua
berekin adiskidetzen
ari zen Kristogn,
eta guri eman zigun
adiskidetzearen hitza.

Aleluia, aleluia, aleluia

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.

Zeru-lurrak
beterik dauzka
zure distirak.

“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (2)

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak
deitzen gaitu.
Bera da
gaixoen janari.
Beragan dugu
bai guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur
jaten baldin badugu
ogi bat
mahai santu batean,
ezin izan
gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira
beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik
joan behar dugu
ta+eseri
beraren mahaiean.

AZKENA

Jainkoaren Ama, Ama guztiz ona,
“zaitugu maite beti, beti” (2).

Gure+esker gaiztoek /
zure bihotza
dute erdiratzen /
samurra baita,
gutaz izan (e)zazu /
beti errukia, beti, beti.-R/.

Gugandik etsaiak /
bidal itzazu,
guganantz begiak /
itzul itzazu:
Ama guztiz ona, /
gure alde+egizu,
beti, beti.-R/.