Urteko 24. igandea A ABESTIAK 2017-09-17

SARRERA (Bened 432. or.)

Gurutze santua
kristau egin gaituzu,
Kristoren itzalpean
babestu gaitzazu.

R/.- Kristauak garela
aitortu dezagun
Elizan, lanean,
igande ta astegun.

Maitasuna dugu
kristauok ezaugarri,
eta aldareko Jauna
maitasun-lokarri.-R/.

AINTZA

(Apaizak) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza, Zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, erruki, Jauna.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa,
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

SALMOA

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia (e)ta maitasuna.

Ene arima, goretsazu Jauna,
nire barne osoak haren izen deuna.
Ene arima, goretsazu Jauna,
eta ez ahaztu hark zuri egina.-R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia!

Agindu berria ematen dizuet,
dio Jaunak:
Maita ezazu elkar
Nik maite zaituztedan bezala.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (2).

Bedeinkatua
Jaunaren izenean
datorrena.

“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (2).

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

R/. Dohatsu bihotz garbiak
ikusiko baitute
Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak:
haiena baita / zeruetako / erreinua.

Dohatsu / otzan eta / eztiak:
agindutako / lurraz baitira / jabetuko.-R/

2.-Dohatsu / negarretan / direnak:
gozotasuna / izango dute /Jaunagandik.

Dohatsu / zuzen gose / direnak:
ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.-R/.

AZKENA

Arantzazuko Ama Birjina,
zeruko erregin(a) handia,
kendu bekatu denen arantzak
“eman Jaunaren grazia” (2).

Agur zeruen edertasuna,
arrosa zuri gorria,
apaindurien lore bikainaz
Jaungoiko berak jantzia:
arantza artean, arantza gabe,
arantzan gora jaikia,
“agur amatxo bihotz biguna
grazi beraren jargoia” [tronua] (2).