Urteko 23. igandea C ABESTIAK 2016-09-04

SARRERA Argiaren lehen xirrinta (Bened 465)

Argiaren lehen xirrinta
zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil
eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia,
zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia;
Jauna baitan bozkaria.- R/

Lurpetik da Kristo jaikia
altxaturik hilarria.
Hura lagun, gaiten abia
moldatzean Lur Berria.- R/.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza, zuri, Jauna, eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna, eta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar Jesukristo,
Jainko Jauna,
Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza, zuri, Jauna, eta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu
munduko bekatua,
erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu
munduko bekatua,
entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu,
Erruki Jauna.

Aintza, zuri, Jauna, eta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesukristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza, zuri, Jauna, eta eskerrak zuri.

SALMOA

Jaungoiko Jauna,
Zu zaitugu
gizaldietan
ihesleku.

Gure egunak bat-banatzen
erakuts iezaguzu.
Itzul zakizkigu, Jauna;
Noiz arte?
Jar zaitez
zeure zerbitzarien alde.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Erakuts aurpegi argi
zeure zerbitzariari,
irakats zeure arauak niri.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU (Bened 116)

Santu, santu, santua. (bis)
diren guztien / Jainko Jauna.
Santu, santu, santua.
Zeru lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan. (bis)
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan. (bis)

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera
gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak
deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai
guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur
jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik
joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaiean.

AZKENA

Ama maite Maria, (Bened 541)
egiguzu lagun
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.-R/.-