Urteko 23. igandea B ABESTIAK 2015-09-06

SARRERA Jesus munduko argia (Gora Jainkoa-2 51) Bened 428

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Jesus, Jainko gizona!
Zuri, gure bizia;
hartu, gure Jaun ona,
gu geraden guztia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

Gure bihotz barruan,
piztu zure argia;
gaitezen gu munduan
argi Jainkoz betia.

Jesus, munduko argia,
Jesus, zinezko Egia,
Jesus, betiko bizia.

AINTZA AINTZA ZERUETAN JAINKOARI (Gora Jainkoa-7,14)

R/.-Aintza zeruetan Jainkoari,
bakea lurrean gizonari.

1.-Hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua Zu,
eskerrak zuri.- R/.

2.-Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita ahalguztiduna,
gorespen zuri.- R/.

3.-Jesu Kristo, Jainko Jauna,
Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.- R/..

4.- Zu bakarrik Santua, Jesu Kristo.
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. R/.

SALMOA Mintzo eta Kantu Urtekoa B 2015 9/52

Jauna, zure maitasuna
abestuko dut
betiren beti.

Atxilotuak Jaunak askatzen ditu,
itsuen begiak Jaunak
argitzen ditu.
Konkor daudenak Jaunak
ditu zutiarazten,
zintzoak Jaunak ditu
maitatzen.

Jauna, zure maitasuna
abestuko dut
betiren beti.

ALELUIA Mintzo eta Kantu 2015 Urtekoa 9/53

Aleluia, aleluia.

Jesusek erreinuko berri ona hots egiten zuen,
eta gaitz guztiak sendatzen zituen herrian.

Aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, Santu, Santua, Aita, Santua Espiritua,
Santua ere Jainko Semea, Jesus Belenen sortua.
Zeru ta lurrak zure distiraz ondo daude argituak.
Gora ta gora Jaungoiko Jauna, zaitez, bai, bedeinkatua:
zure izena izan dadila lur-zeruetan goratua.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa, BEDEINKATUA ZU!
Zeru-lurren egile,
BEDEINKATUA ZU!
Guztien Salbatzaile,
BEDEINKATUA ZU!
“Gure jabe zara-ta
BEDEINKATUA ZU! (2).

Jesus Jainko Semea, BEDEINKATUA ZU!
Guregatik hil zara,
BEDEINKATUA ZU!
Aitak piztu zaitu-ta,
BEDEINKATUA ZU!
“Gure artean zaude,
BEDEINKATUA ZU!” (2).

Espiritu Santua, BEDEINKATUA ZU!
Bizian bizigarri,
BEDEINKATUA ZU!
Poz-emaile bikaina,
BEDEINKATUA ZU!
“Malkoetan pozgarri,
BEDEINKATUA ZU! (2).

AZKENA (Bened 598. or.)

Arantzazuko Ama Birjina
Zeruko+erregin handia,
kendu bekatu denen arantzak,
“eman Jaunaren grazia” (2).

Arantza artean, arantza gabe, arantzan gora jaikia,
agur amatxo, bihotz biguna,
“grazi beraren jargoia” (2).