Urteko 23. igandea A ABESTIAK 2020-09-06

SARRERA

1.- Bihotz batez elkarturik, / zugana gatoz, Jauna,
zugana gatoz, Jauna.

R.- Emaguzu zure argi, / grazi ta maitasuna.
Entzun, arren, Jauna.

2.-Emaguzu zure sena: / dezagun elkar maita,
dezagun elkar maita.-R/

AINTZA

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis)

1.-Eta bakea lurrean / haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, / bedeinkatua zu.
Gorespen zuri, / ahuspez agur, / eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita / guztialduna. R/.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis)

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme / zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu, / erruki, Jauna. R/.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (bis)

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua. / Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo, / Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA

R/.-Entzungo ahal duzue gaur / Jaunaren mintzoa:
“Ez gogortu / Zeuen bihotza”.

Zatozte, pozez egin oihu Jaunari,
txalo degiogun salbamen dugun Harkaitzari.
hurbil gakizkion aurrera esker-kantuekin,
jai degiogun txalo eta eresiekin.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jainkoa mundua berekin adiskidetzen / ari zen Kristogan,
eta guri eman zigun ( adiskidetzearen hitza.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, sinesten dut.

SANTU (Bened 112)

Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna / zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna, hosanna / zeru goienetan!
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna / zeru goienetan!

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu. / Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen / osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu / ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto+haserrerik / gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu, / eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu / ta+eseri beraren mahaian.

AZKENA Arantzazuko (Loiola 596)

R/.-Arantzazuko Ama birjina,
zeruko+erregin handia.
Kendu bekatu denen arantzak,
eman Jaunaren grazia,
eman Jaunaren grazia.

Agur zeruen edertasuna
arrosa zuri gorria,
apaindurien lore bikainez
Jaungoiko berak jantzia.
Arantzartean arantza gabe,
arantzan gora jaikia.
Agur, amatxo bihotz biguna
grazi beraren jargoia (bis) [=tronua]-R/ .