Urteko 23. igandea A ABESTIAK 2017-09-10

SARRERA

1.- Bihotz batez elkarturik,
zugana gatoz, Jauna,
zugana gatoz, Jauna.

R.- Emaguzu zure argi,
grazi ta maitasuna.
Entzun, arren, Jauna.

2.-Emaguzu zure sena:
dezagun elkar maita,
dezagun elkar maita.-R/

AINTZA

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, / bedeinkatua zu.
Gorespen zuri, / ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita / guztialduna. R/.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA

R/.-Entzungo ahal duzue gaur
Jaunaren mintzoa:
“Ez gogortu
Zeuen bihotza”.

Zatozte, pozez egin oihu Jaunari,
txalo degiogun salbamen dugun Harkaitzari.
hurbil gakizkion aurrera esker-kantuekin,
jai degiogun txalo eta eresiekin.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Jainkoa mundua berekin adiskidetzen
ari zen Kristogan,
eta guri eman zigun
adiskidetzearen hitza.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, sinesten dut.

SANTU (Bend 112)

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna
zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna, hosanna
zeru goienetan!
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna
zeru goienetan!

GURE AITA

Gure aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto+haserrerik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaian.

AZKENA Arantzazuko (Loiola 596)

R/.-Arantzazuko Ama birjina,
zeruko+erregin handia.
Kendu bekatu denen arantzak,
eman Jaunaren grazia,
eman Jaunaren grazia.

Agur zeruen edertasuna
arrosa zuri gorria,
apaindurien lore bikainez
Jaungoiko berak jantzia.
Arantzartean arantza gabe,
arantzan gora jaikia.
Agur, amatxo bihotz biguna
grazi beraren jargoia (bis) [=tronua]-R/ .