Urteko 19. ig. A ABESTIAK 2017-08-13

SARRERA

Goazen elkarturik,
piztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun-bidea.

Entzun dezagun apaltasunez,
entzun dezagun Jaunaren hitza;
bere hitzetan gure egia,
gure indarra, gure bizia.-R/.

AINTZA

Aintza zeruan
Aintza zeruan
Aintza zeruan
Jaunari!
“eta bakea eta eta bakea
lurrean gizonari” (2).

SALMOA

Jauna, zure onginahia
erakuts iezaguzu,
zure salbamena
emaguzu.

Entzungo dut Jaunak dioen Hitza:
“Bakezkoa da Jainkoaren Hitza”.
Hurbil zaie haren beldur direnei salbamena:
Gure lurrean haren aintza biziko da.-R/.

ALELUIA

Aleluia aleluia aleluia.

Jaunagan itxaroten nago,
nire barrena
haren Hitzaren zain dago.

Aleluia aleluia aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
handitu zuk
nire sinesmena.

SANTU (Bened 43. or)

Santu, Santu, Santua.
Diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

R/. Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa.

Zuk sortu ta salbatu
gaituzu, bai, denok;
zuganatu gaitzazu
zureak garenok.

Maitasun, bake, egi,
zuzentasun, irri,
gugan sortu dituzu.
Esker onak zuri.

R/. Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa.

Alaitasun poz eta
osasunagatik,
senide ta lagunak
ditudalako nik.

R/. Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa.

Hemen batasunean
gara gu elkartzen,
zeruko ezteietan
maikide gaitezen.

R/. Eskerrak bihotzetik,
Aita Jaungoikoa.

AZKENA

Ama maite Maria,
egiguzu lagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun (2).