Urteko 18 ig A ABESTIKA (2020-08-02)

SARRERA

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
grazi ta maitasuna,
entzun, arren, Jauna.

AINTZA

Aintza zeruan (3),
Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari (2)

SALMOA

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Gupidatsua da Jauna
eta errukiorra,
berant-haserre
eta guztiz ona.
Ona da Jauna
guztientzat,
errukior berak egin dituenentzat.

ALELUIA

Aleluia aleluia aleluia.
Gizakia ez ogiz bakarrik bizi,
Jainkoaren ahotik ateratzen den hitz guztitik baizik.
Aleluia aleluia aleluia.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin (Sanctus)
zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak
deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai
guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten
baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan
gorroto haserrerik
gaurtik behin ere
gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik
joan behar dugu
ta+eseri
beraren mahaiean.

AZKENA

Ama maite Maria, (Bened 541)
egiguzu lagun
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
Bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.R/.-