URTEKO 17. IGANDEA C Abestiak (2019-07-28)

SARRERA Bihotz batez elkarturik

Bihotz batez elkarturik / Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi, /Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

AINTZA zeruetan Jaungoikoari

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari.
Eta bakea,
eta bakea
lurrean gizonari (2).

SALMOA

Zu zaitut, Jauna, / ondasuna.

Jauna, bihotz-bihotzez / dizkizut eskerrak emango,
nire hitzak entzun dituzulako.
Eresi dizut egingo / Aingeruen aurrean,
ahuspeztuko naiz / zure jauretxe santuan.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Seme-alabatzako Espiritua hartu dugu,
eta horrek hots eginarazten digu: / «Abba! Aita!».- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU (Lourdes, Gora J. 7, 26))

Santu, santu, santua, Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Santu, santu, santua, Jainko Jauna.
Bedeinkatua Jaunagandik datorrena.
Santu, santu, santua, Jainko Jauna.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak (Jaunartzeko) (Beneditarrak 632. or.)

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu. / Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen / osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu / ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrik / gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu, / eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu / ta+eseri beraren mahaiean.

AZKENA Agur ama errukiz betea (Bened 532. or.)

Agur, ama, errukiz betea, / Jainkoaren grazizko lorea,
itxaropen ustelik gabea: / ama pozez, Jainkoak asea,
zu Maria.

Gizadian haurrik ederrena, / neskatxetan agurgarriena:
birjinetan garbiz garbiena. / Ta gorago zeruan zaudena.
Zu Maria..- R/.