URTEKO 17. IGANDEA C Abestiak (2016-07-24)

SARRERA Bihotz batez elkarturik

Bihotz batez elkarturik
Zugana gatoz, Jauna,
Zugana gatoz, Jauna.

Emaguzu zure argi,
Grazi ta maitasuna,
Entzun, arren, Jauna.

AINTZA zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) (Bened 88)

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen zuri, ahuzpez agur, eskerrak zuri.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, Zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu:
Erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

SALMOA

Zu zaitut, Jauna,
ondasuna.

Jauna, bihotz-bihotzez
dizkizut eskerrak emango,
nire hitzak entzun dituzulako.
Eresi dizut egingo
Aingeruen aurrean,
ahuspeztuko naiz
zure jauretxe santuan.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Seme-alabatzako Espiritua hartu dugu,
eta horrek hots eginarazten digu:
«Abba! Aita!».- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU (Lourdes, Gora J. 7, 26)

Santu, santu, santua, Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Santu, santu, santua, Jainko Jauna.
Bedeinkatua Jaunagandik datorrena.
Santu, santu, santua, Jainko Jauna.

GURE AITA

Gure Aita, zeruetan zarena;
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero;
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA Aita Jaungoikoak (Jaunartzeko) (Beneditarrak 632. or.)

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaiean.

AZKENA Agua ama errukiz betea (Bened 532. or.)

Agur, ama, errukiz betea,
Jainkoaren grazizko lorea,
itxaropen ustelik gabea:
ama pozez, Jainkoak asea,
zu Maria.

Gizadian haurrik ederrena,
neskatxetan agurgarriena:
birjinetan garbiz garbiena.
Ta gorago zeruan zaudena.
Zu Maria

Agur, ama, errukiz betea,
Jainkoaren grazizko lorea,
itxaropen ustelik gabea:
ama pozez, Jainkoak asea,
zu Maria.