Urteko 16. igandea A ABESTIAK 2020-07-19

SARRERA

Argiaren lehen xirrinta / zuregandik sortu baita,
denak, Jauna, gaiten bil / eta zure aintza daigun kanta.

Zuk emanik dugu bizia, / Zuk emanik eguzkia.
Kantuz jaiki, mundu guztia; / Jauna baitan bozkaria.- R/.

AINTZA

“Aintza, aintza, / aleluia” (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan baitijoa bizitza.
Jainko berak eman digun maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.-R/.

SALMOA

Erruki hutsa / dugu Jauna,
errukia ta / maitasuna.

Ona baitzara, Jauna, / eta gupidatsua,
deitzen zaituzten guztientzat / onginahiz betea.
Entzun, Jauna, gure otoitza,
aditu gure eskariaren hotsa.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Bedeinkatua zu, Aita, / zeru-lurren Jauna,
zure erreinuko misterioak / jende xumeari
erakutsi baitizkiozu.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan.

Santu, santu, santua, / diren guztien / Jainko Jauna.
Zeru-lurrak / beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan.

Bedeinkatua / Jaunaren izenean / datorrena.
Hosanna, hosanna, /zeru goienetan.

JAUNARTZEA

Dohatsu bihotz garbiak, / ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu bihotz barnez pobreak:
haiena baita zeruetako erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak:
agindutako lurraz baitira jabetuko.-R/.

Dohatsu negarretan direnak:
gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen gose direnak:
horien goseak
bere asea izango du.-R/.

Dohatsu zintzo bizi direnak:
haiek baitute
barne zoria gozatuko.
Dohatsu lagun hurko direnak:
atsegin handiz
beti biziko direlako.-R/

AZKENA

Agur, erregin goien goiena,
poz bikainena guretzako.
Zu zera beti, ama maitea,
zuzenbidea zerurako.

Ama gozoa, / gorde gaitzazu,
lagun (ie)zaguzu / erbestean;
beti-betiko / hor gora-gora
zure ondora / joan gaitean.-R/.