Urteko 15. igandea C ABESTIAK 2019-07-14

SARRERA

Goiz argia, / hilik zirenen eguzkia:
itsuengana etorria,
goza dezaten argi berri pizgarria.
Zatoz, Jesus Jauna,
diren guztien argia.

R/. Heldu da; hona, / Jaunaren eguna.
Ongi etorri, / Jaunak igorri / Salbatzaileari.

Goiz argia, / hilik zirenen eguzkia:
itsuengana etorria,
goza dezaten argi berri pizgarria.
Zatoz, Jesus Jauna,
diren guztien argia.-R/

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Erruki hutsa / dugu Jauna, / errukia ta / maitasuna.

Ni, Jauna, gizagaixo
eta dohakabe nauzu,
zeure laguntzaz, ene maite hori,
onik atera nazazu.
Jainkoaren izena
kantuz dut goratuko,
eta esker on emanez
ospatuko..-R/

ALELUIA

Zure hitzak, Jauna, / espiritu eta bizi dira;
zuk dauzkazu / betiko biziaren hitzak.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua / Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna / zeru goienetan!

JAUNARTZEA

Bai, eskerrak eman zeru-lurretan (Loyola 394)

Bai, eskerrak eman / zeru-lurretan,
eskerrak eman Jainkoari,
guztietan digu ta / on egin guri.
Eskerrak eman,
zeru-lurretan,
eskerrak Jainkoari
menderen mendetan.

AZKENA

Agur, Jesusen Ama,
Birjina maitea,
agur, itsasoko izar,
distiratzailea,
agur, zeruko eguzki,
pozkidaz betea,
“agur, bekatarien
kaia ta estalpea” (2).