Urteko 15. igandea C ABESTIAK 2016-07-10

SARRERA

Goiz argia,
hilik zirenen eguzkia:
itsuengana etorria,
goza dezaten argi berri pizgarria.
Zatoz, Jesus Jauna,
diren guztien argia.

R/. Heldu da; hona,
Jaunaren eguna.
Ongi etorri,
Jaunak igorri
Salbatzaileari.

Goiz argia,
hilik zirenen eguzkia:
itsuengana etorria,
goza dezaten argi berri pizgarria.
Zatoz, Jesus Jauna,
diren guztien argia.

R/. Heldu da; hona,
Jaunaren eguna.
Ongi etorri,
Jaunak igorri
Salbatzaileari.

AINTZA

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
guztialduna. R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

Nire otoitza zugana, Jauna,
zure grazi egunean, ene Jainko;
hain leiala baitzara, entzun nazazu,
zeure laguntza leiala emadazu.
Entzuidazu, Jauna,
samurra baita zure grazia,
zeure erruki handiz niri begira.

Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.

ALELUIA

Zure hitzak, Jauna,
espiritu eta bizi dira;
zuk dauzkazu
betiko biziaren hitzak.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna
zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Bai, eskerrak eman zeru-lurretan (Loyola 394)

Bai, eskerrak eman
zeru-lurretan,
eskerrak eman Jainkoari,
guztietan digu ta
on egin guri.
Eskerrak eman,
zeru-lurretan,
eskerrak Jainkoari
menderen mendetan.

AZKENA

Agur, Jesusen Ama,
Birjina maitea,
agur, itsasoko izar, distiratzailea,
agur, zeruko eguzki, pozkidaz betea, “agur, bekatarien
kaia ta estalpea” (2).