Urteko 12. igandea B ABESTIAK 2015-06-21

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (2)
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

Aldarean aurkitzen da,
“kristau-alaitasuna” (2).
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZA

“Aintza ta aintza
zuri Jauna,
bai zeruetan,
bai lur honetan” (2)

Goresten zaitugu zu,
Zu bedeinkatzen,
gorespena beti zuri, Aita zerukoa.

SALMOA Mintzo eta Kantu 2015 7/46

Eskerrak Jaunari,
haren maitasuna
betikoa baita.

Ontzietan itsasora sartu zirenek,
ur handiz salerosketara joan zirenek:
haiek ikusi zituzten Jaunak eginak.

Eskerrak Jaunari,
haren maitasuna
betikoa baita.

ALELUIA Mintzo eta Kantu 2015 7/47

Aleluia, aleluia.
Profeta handi bat agertu da gure artean.
Jainkoak bisita egin dio bere herriari.
Aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTUA

Santu, santua, santua,
diren guztien Jainko Jauna
zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Zu zara Jainko salbatzaile (Gorazarrea: Eskerrak zuri, Jauna) (OLD 456)

Zu zara Jainko salbatzailea,
argi dagigun argia;
gure oinarri zaren harkaitza
aterpe babesgarria.

R/. Eskerrak zuri, Jauna, eskerrak zuri.

Pozik gabilzke ur ateratzen
biziaren iturritik.
horrek indarrak baitu gizona
berpizten hilen artetik.

R/. Eskerrak zuri, Jauna, eskerrak zuri.

Gorets beza lur osoak Jauna,
kanta harek egin Lana.
Bai harrigarri dela herrian
salbatzaile dugun Jauna. R/.

R/. Eskerrak zuri, Jauna, eskerrak zuri.

AZKENA O bihotz gozo Jesusena JESUSEN BIHOTZA (Bened 527) (Loiola 587)

R/. O bihotz gozo Jesusena,
gure bihotzen gozamena,
Jesus onaren bihotz ona,
“erruki zaitez gutaz Jauna” (bis)

1.-Zaude amorez eritua,
gogor arantzaz koroitua,
gugatik gurutziltzatua
“guztia penaz samindua” (bis) R/.

2.-Hainbesteraino nauzu maite,
bihotza+eskaintzen beti zaude,
Jesus maitea, bai nik ere
zuri erantzun nahi nizuke (bis) R/.

3.-Maitezko labe goritua,
maitasunean sugartua:
sutu ezazu gaur mundua:
pertsonen bihotz izoztua (bis) R/.