Urteko 10. igandea C ABESTIAK 2016-06-05

SARRERA

Argiaren ume eta
egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok
Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak
gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea
sortu digu bihotzean.

AINTZA

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
guztialduna. R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA

Jauna, zure maitasuna
abestuko dut
betiren beti.

Goretsiko zaitut, Jauna,
onik atera nauzulako.
Jauna, Leizetik nire bizia
atera duzu,
zulora doazenengandik
bizirik gorde nauzu.

Jauna, zure maitasuna
abestuko dut
betiren beti.

ALELUIA

Aleluia, aleluia.

Profeta handi bat agertu da
gure artean.
Jainkoak bisita egin dio
bere herriari.

Aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut.
Indartu zuk
nire sinesmena.

SANTU

Santu, Santu, Santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu
bihotz barnez pobreak:
haiena baita
zeruetako erreinua.
Dohatsu
otzan eta eztiak:
agindutako
lurraz baitira jabetuko.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu
negarretan direnak:
gozotasuna
izango dute Jaunagandik.
Dohatsu
zuzen gose direnak:
horien goseak
bere asea izango du.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu
zintzo bizi direnak:
haiek baitute
barne zoria gozatuko.
Dohatsu
lagun hurko direnak:
atsegin handiz
beti biziko direlako.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

AZKENA

Ama maite Maria,
egiguzu lagun,
“Zure bitartez Jesus
ikusi dezagun” (2).