Urteko 10. igandea B CORPUS (2015-06-07)
Abestiak

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (2)
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

Aldarean aurkitzen da,
“kristau-alaitasuna” (2).
Emaguzu zure argi,
grazi (e)ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZAGLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO (Gora Jainkoa-7,20)

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu,
bedeinkatua zu.
Gorespen zuri,
ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
guztialduna. R/.

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna. R/.

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. R/.

SALMOA Mintzo eta Kantu B urtea 2015 6/23

Salbamen edontzia dut hartuko,
eta Jaunaren izena deituko.

Zer bihurtuko diot Jaunari
Eman dizkidan guztiengatik?
Salbamen edontzia dut hartuko,
eta Jaunaren izena deituko.

Salbamen edontzia dut hartuko,
eta Jaunaren izena deituko.

ALELUIA Mintzo eta Kantu B urtea 2015 7/23

Aleluia, aleluia, aleluia.
Ni naiz ogi bizia zerutik jaitsia, dio Jainak,
Ogi honetatik jaten duena
Betiko biziko da.
Aleluia, aleluia, aleluia

SINESTEN DUT

1.-Sinesten dut Jainko bakarragan:
Abba-gan,
Jesusek sinesten zuen bezala.
2.-Sinesten dut Ahalguztiduna,
zeru-lurren kreatzailea,
ene ama bezalakoa dela
eta fida naitekeela hartaz.
3.-Sinesten dut,
halaxe ikusi dudalako Jesusengan,
Seme sentitzen baitzen.
4.- Sinesten dut
Abba ez dagoela urrun,
baizik hurbil, ondoan,
nire barruan;
uste dut
haren Arnasa sentitzen dudala,
animatzen nauen
haize-kirri bezala,
bide egitea errazten didana.
5.-Sinesten dut,
Jesus,
gizaki baino gehiago, Bidalia dela, Mezularia.
6.-Sinesten dut,
haren hitzak Abba-ren hitz direla.
7.-Sinesten dut,
haren egintzak Abba-ren mezu direla.
8.-Uste dut
dei egiten ahal diodala Jesusi:
gure artean presente den Hitzari.
9.- Sinesten dut
Jainkoa bakarra dela :
Aita, Hitza eta Haizea dena,
zeren
Jesusengan sinesten baitut,
Semeagan,
Abba-ren Espirituaz betea den gizonagan.
(José Enrique Galarreta)

SANTU Hosanna, hosanna, hosanna (Bened 127)

Hosanna, hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna, zeru goienetan.
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Sinesteko mirari
hain harrigarria,
ogiaren irudiz
Jesus estalia,
Jesus bera gurtzen dut
aldare gainean
Jesus bera gurtzen dut
egiz jaunartzean.

Nire begiek Jesus
han ez dute ikusten,
orobat zentzukiek
ez dute naba(r)itzen.
Baina zalantza gabe dut
han dela sinisten,
sinesmenaren argiz
hau dut ezagutzen.

AZKENA

Gertaera harrigarri bat
ospatzen dugu egun.
Jainkoak sabel garbian
Haragi hartu baitzu(e)n
Ogi, ardo, gorputz odol
Gugatik egin zitu(e)n.

2.-Inork ukitu gabeko
Amak zigun ekarri.
Lur hontan eman ondoren
Jainko Aitaren berri;
azkenik eukaristia
utzi zigun oroigarri.