ANDRE MARIA JAINKOAREN AMA A Abestiak 2020-01-01

SARRERA

Agur, Jesusen Ama, / Birjina maitea;
Agur itsasoko izar / Distiratzailea.
Agur zeruko eguzki / Pozkidaz betea;
Agur bekatarien / Kaia ta estalpea. (bis

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3) / abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan / baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun / maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, Aleluia!! (3) / abestu Jaunari

SALMOA Agertu zure bihotz ona (Sal 66 Erruki bekigu Jainkoa)

R/.-Agertu zure bihotz ona. / Eman zuk, Jauna, osasuna.

Erruki bekigu Jainkoa, bedeinka gaitzala, / ager diezagula aurpegi alaia;
ezagutu dezaten lurrean zure bidea, / herri guztietan zugandiko salbamena.-

Aleluia aleluia aleluia.

Askotan eta era askotara hitz egin zien Jaungoikoak Profeten bidez
aspalditik gure arbasoei;
eta azkenak diren egun hauetan, / Semearen bidez hitz egin digu.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna, / sinesten du.

SANTU Hosanna, hosanna, hosanna (Bened 127)

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).
Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).
Bedeinkatua / Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).

GURE AITA

Gure Aita, zeruetan zarena;
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero;
ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen,
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

1.-Agur, Jainkoaren / ama maite ederra,
zeruko atea, / itsasoko izarra (bis).

2.1.-Gabrielen ahotik / goi+agurra harturik,
eiguzu bakea / etsaiak goiturik (bis).

2.2.-Gabrielen ahoz / “Ave” pozgarria;
geroztik zaitugu / zu “Eva” berria (bis).

3.1-Itsuak argitu, / lotuak askatu,
ongiak eman ta / gaizkiak hondatu (bis).

3.2.-Eva-ren izena / aldatua duzu,
eta Jaunarekin / baketu gaituzu (bis).

4.-Bekatu-kateak / hautsi, arren, guri,
gaitzak kendu eta / grazia isuri (bis).

AZKENA Agur Maria Belemgo (Gora Jainkoa-7, 48)

R/.-Agur Maria Belemgo, / Jesus haurrarekin;
agur, graziaz betea, / Jauna da zurekin.

Jauna ta Jesus da zure / sabeleko fruitu;
andre guztien artean / bedeinkatua zu.-R/

Ama-Semeak han daude / hain apal, hain xume:
Ama, Andre Maria da, / Jaungoikoa ume. –R/

Santa Maria Birjina, / Jainkoaren Ama,
otoitz egin gure alde, / zaude guregana.-R/

Zure beharrean gaude, / Ama, beti ere;
heriotzako orduan / batik bat halere. R/