Omia Saindu : Fermin Mihuraren bertsuak

Gau beltzaren ondotik jiten (etortzen) da argia

Neguaren ondotik hor udaberria

Atzo zenduak egun daizke bozkaria,

Guk ere Esperantzan dezagun paria…(pariatu=apustua egin)

Saindu hoiek mundutik lehen iraganak

Ta izenda gabeak badira andanak (piloak)

Ausnar ditzagun ere Jesusen erranak :

Denentzat du bizia, hitzemana Jaunak !

Biziaren seinale ditugu loreak

Hilarrietan gaindi zoin paregabeak

Zer maitasun miraila (ispilu) hoien koloreak

Gurekin poztu diten zeruko taldeak !

Jendeak zoriontsu nahi luke izan

Ta zenbat nigar diren ixurtzen bizitzan…

Jaun ona Zuri gaude kristau xume gisan :

Har gaitzazu ba zure maitasun gerizan !

Fermin MIHURA, 2012. (Doinua : “Galerianoarena” edo beste aire bat). (Baionako Elizbarrutiko web orritik hartua)