San Pedro eta San Paulo ABESTIAK 2015-06-29

SARRERA

Jaungoikoaren / hegalen pean / “zer bakean!” (bis)
Indar guztiak / dituenaren / “itzalean!” (bis).

Jaunari diot: / Nire geriza / zure baitan;
bihotz guztiaz / nago Jaunaren eskuetan.

AINTZA ZERUAN

Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak / garbitzen du bihotza / Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza / Jainko berak eman digun / maitasunaren Hitza
betetzen gabiltza.

SALMOA

Txasta ezazue / ta ikus / zein samur den / Jauna.

Bedeinkatu dut aldioro Jauna,
nire ahoan beti haren gorespena.
Harro nago Jaunarekin,
entzun bezate apalek eta poztu bitez. R/.

Aleluia, aleluia, aleluia

Zu Harria zara, / Harri horren gainean / eraikiko dut nik neure Eliza;
eta herioaren indarrak / ez zaizkio nagusituko.

Aleluia, aleluia, aleluia.

Santu (Bened 116)

Santu, santu, santua.
Santu, santu, santua,
diren guztien / Jainko Jauna.
Santu, santu, santua.
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna zeru goienetan.
Hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan.
Hosanna zeru goienetan.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak / deitzen gaitu.
Bera da / gaixoen janari.
Beragan dugu, bai, / guk aurkitzen
osasun / ta bake ugari.

Denok gaur jaten / baldin badugu
ogi bat / mahai santu batean,
ezin izan / gorroto haserrerik
gaurtik behin ere / gure+artean.

Jauna begira / beti daukagu,
eskuak / zabaldurikan.
Beraren bidetik / joan behar dugu
ta+eseri / beraren mahaiean.

Azkena

Agur, Maria, graziaz betea!
Jauna zurekin
bedeinkatua zu
emakumeen artean.

Gora ta gora
daukat bihotza kantari,
gora ta gora Jaun onari.- R/.

Pozaren pozez
gainezka daukat nik gogoa,
Salbatzaile dut Jaungoikoa.- R/.