Mendekoste igandea A ABESTIAK 2020-05-31

SARRERA

Zeru-lurren egile zeran / Espiritu Santua,
zatoz eta bete bihotzak / “piztu gugan maite-sua” (2).

Behartsuen Aita zaitugu, / lanpean atsedena.
Nahigabean gure barrengo / “poza sortutzen duena” (2).

AINTZA Aintza zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) Bened 88.

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

R/.- Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean Haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu, / gorespen Zuri, ahozpez agur, eskerrak Zuri.-R/.

Jainko Jauna, Zeruko Errege, / Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo, / Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.-R/.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / Erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua: / Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu: / Erruki, Jauna. –R/.

Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna, / Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, / Espiritu Santuarekin / Jainko Aitaren argitan. Amen.-R/.

SALMOA

R/.- Zure arnasa bidal gugana, / ta lur azala berritu, Jauna.

Ene arima, goretsazu Jauna! / Guztiz handi zaitut, / Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari direla, Jauna, Zuk eginak, / zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago!.-R/.

ALELUIA

Aleluia aleluia aleluia!

Zatoz, Espiritu Santu! / Bete itzazu
zeure fededunen bihotzak, / eta piztu haiengan zeure maite-sua.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut, / indartu zuk / nire sinesmena.

SANTU

Santu, Santu, Santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.
Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua Jaunaren / izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru goienetan.

JAUNARTZEA

Zatoz zintzoen barnera, / Espiritu sorrarazle;
bete graziaz bihotzok, / zu baitzaituzte egile.

Poz-emaile deritzazu, / Goiko Jaunaren dohaina,
ur bizi, sugar, maitasun, / eta gantzu zerukoia.

Zazpi dohainen isurle, / Jaungoikoaren besoa,
Aitak agindu bezala / hartzen dugun goi-mintzoa.

Erakuts zaiguzu, Aita, / erakuts Semea guri;
bien Arnasa zarela / sinetsi dezagun beti.- Amen.

AZKENA
Zeru-lurren Erregina: / Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna: / Aleluia!