Pazkoaldiko 8. igandea B MENDEKOSTE
Abestiak (2015-05-24)

SARRERA

Zeru-lurren egile zeran
Espiritu Santua,
zatoz eta bete bihotzak
“piztu gugan maite-sua” (2).

Behartsuen Aita zaitugu,
lanpean atsedena.
Nahigabean gure barrengo
“poza sortutzen duena” (2).

BATAIOA BERRITZEA

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Eskerrak eta
gorazarre+eman
Jainkoari,
dei egin haren
Izenari.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Kanta Jaunari
ospetsu baita
egitetan,
jakin bezate
lur-mugetan.- R/.

AINTZA AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI (Bened 88) (Peña)

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri.

Eta bakea lurrean
Haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen Zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesukristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, Erruki Jauna.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesukristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri.

SALMOA Mintzo eta Kantu B Pazkoaldia 2015 6/56

Zure arnasa
bidal gugana,
ta lur azala
berritu, Jauna.

Ene arima, goretsatzu Jauna!
Guztiz handi zaitut, Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari direla, Jauna, zuk eginak,
zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago!- R/.

ALELUIA Mintzo eta Kantu B Pazkoaldia 2015 6/56

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Zatoz, Espiritu Santu!
Bete
zeure fededunen bihotza
eta piztu haiengan
zeure maite-sua.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU (Lourdes) (Gora J.-7,26)

Santu, santu, santua,
Jainko Jauna.
Zeru-lurrak
beterik dauzka zure distirak.
Santu, santu, santua,
Jainko Jauna.
Bedeinkatua
Jaunarengandik
datorrena.
Santu, santu, santua,
Jainko Jauna.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa,
BEDEINKATUA ZU
Zeru lurren Egile,
BEDEINKATUA ZU
Guztien Salbatzaile,
BEDEINKATUA ZU
“Gure Jabe zara ta,
BEDEINKATUA ZU” (2).

Jesus, Jainko Semea,
BEDEINKATUA ZU
Guregatik hil zara,
BEDEINKATUA ZU
Aitak piztu zaitu ta,
BEDEINKATUA ZU
“Gure artean zaude,
BEDEINKATUA ZU” (2).

Espiritu Santua,
BEDEINKATUA ZU
Bizian bizigarri,
BEDEINKATUA ZU
Poz-emaile bikaina,
BEDEINKATUA ZU
“Malkoetan pozgarri,
BEDEINKATUA ZU” (2).

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik
Kanta-kantari daude
bihotzak suturik
Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia.