Pazkoaldiko 6. igandea C ABESTIAK 2019-05-26

SARRERA

Kristo bizi da, bizi, / lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu / Kristo berriz piztu,
eta heriotzea / piztuz desegin du.
Non duk, heriotzea, / hire garaitzea?-R/.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik / osasunaren iturritik.

Zuek duzue / hartu ta+edango/ ura pozik,
osasunaren / iturritik.- R/.

Eskerrak eta / gorazarre+eman / Jainkoari,
dei egin haren / izenari.-R/

Herriei haren / egin bikainak / ezaguazi,
zabaldu haren / izen handi.- R/.

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan baitijoa bizitza,
Jainko berak eman digun maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.- R/.

SALMOA

Jaunari kanta, / ona baita,
hain du handia / bere betiko errukia.

Erruki bekigu Jainkoa / bedeinka gaitzala,
ager diezagula / aurpegi alaia;
ezagutu dezaten lurrean / zure bidea,
herri guztietan / zugandiko salbamena.- R/.

ALELUIA aleluia.

Ni maite nauenak beteko du nire hitza
−dio Jaunak−;
nire Aitak maiteko du / eta harengana / etorriko gara.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Hosanna, / hosanna, hosanna, / zeru goienetan.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan.

Santu, santu, santua, / diren guztien / Jainko Jauna.

Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).

Bedeinkatua / Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).

JAUNARTZEA

Jauna gure Jainkoa, // bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, // bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!

Jesus, Jainko Semea, // bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, // bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!

Espiritu Santua, // bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, // bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!

AZKENA

Agur, Jesusen Ama, / Birjina maitea;
Agur itsasoko izar / Distiratzailea.
Agur zeruko eguzki / Pozkidaz betea;
Agur bekatarien / Kaia ta estalpea. (bis).

Baina zugandik alde / Bihotzak ezin du
Zuregana dijoa / Zugan bizi nahi du
Birjin berdin-gabea / onetsi nazazu
Agur Ama nerea, / Agur, agur, agur (bis).