Pazkoaldiko 6. igandea C ABESTIAK 2016-05-01

SARRERA

Kristo bizi da, bizi,
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu
Kristo berriz piztu,
eta heriotzea
piztuz desegin du.
Non duk, heriotzea,
hire garaitzea?

Kristo bizi da, bizi,
lehen, orain, beti.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Zuek duzue / hartu ta+edango/ ura pozik,
osasunaren / iturritik.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Eskerrak eta / gorazarre+eman / Jainkoari,
dei egin haren / izenari.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Herriei haren / egin bikainak / ezaguazi,
zabaldu haren / izen handi.

AINTZA

“AINTZA, AINTZA, ALELUIA” (3)
ABESTU JAUNARI.

Erruki bekigu Jainkoa
bedeinka gaitzala,
ager diezagula
aurpegi alaia;
ezagutu dezaten lurrean
zure bidea,
herri guztietan
zugandiko salbamena.

“AINTZA, AINTZA, ALELUIA” (3)
ABESTU JAUNARI.

SALMOA

Jaunari kanta,
ona baita,
hain du handia
bere betiko errukia.

Erruki bekigu Jainkoa
bedeinka gaitzala,
ager diezagula
aurpegi alaia;
ezagutu dezaten lurrean
zure bidea,
herri guztietan
zugandiko salbamena.

Jaunari kanta,
ona baita,
hain du handia
bere betiko errukia.

ALELUIA aleluia.

Ni maite nauenak beteko du nire hitza
−dio Jaunak−;
nire Aitak maiteko du
eta harengana
etorriko gara.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna,
hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.

Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan (bis).

Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan (bis).

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Jauna gure Jainkoa, // bedeinkatua zu!
Zeru-lurren egile, // bedeinkatua zu!
Guztien salbatzaile, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!
Gure jabe zara ta, // bedeinkatua zu!

Jesus, Jainko Semea, // bedeinkatua zu!
Guregatik hil zara, // bedeinkatua zu!
Aitak piztu zaitu ta, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!
Gure artean zaude, // bedeinkatua zu!

Espiritu Santua, // bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, // bedeinkatua zu!
Poz-emaile bikaina, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!
Malkoetan pozgarri, // bedeinkatua zu!

AZKENA

Agur, Jesusen Ama,
Birjina maitea;
Agur itsasoko izar
Distiratzailea.
Agur zeruko eguzki
Pozkidaz betea;
Agur bekatarien
Kaia ta estalpea. (bis).

Baina zugandik alde
Bihotzak ezin du
Zuregana dijoa
Zugan bizi nahi du
Birjin berdin-gabea
onetsi nazazu
Agur Ama nerea,
Agur, agur, agur (bis).