Pazkoaldiko 6. ig A 2017-05-21 ABESTIAK

SARRERA

Abestu dezagun denok
misterio handiena:
garaiturik heriotza,
piztu da Jesus Jainkoa.

R/. Aleluia, aleluia!
Hilobitik piztu da Jauna!
Aleluia, aleluia!
Hilobitik piztu da Jauna!

BATAIOA BERRITU

R.-Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.-R.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.-R/.

Kanta Jaunari
ospetsu baita egitetan,
jakin bezate lur-mugetan.-R/.

AINTZA

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

1.-Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, / bedeinkatua zu.
Gorespen zuri, / ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita
guztialduna. R/

2.-Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme;
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna.

R/.-Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

3.-Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa,
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

EDO (Lazkaomendin)

Aintza zeruan, aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Lur osoa,
egiozu irrintzi Jainkoari.

Lur osoa egiozu irrintzi Jainkoari,
egin eresi haren izen ederrari,
eman gorespen eder berari.
Esan Jainkoari:
«Zuk eginak bai direla harrigarri».R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia!

“Ni maite nauenak
beteko du nire Hitza
-dio Jaunak-
eta nire Aitak
maiteko du,
eta harengana etorriko gara”.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
indartu zuk
nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
HOSANNA zuri zeru goietan,
HOSANNA (e)ta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

R/.- Gurekin egon, gurekin, Jauna,
oraino dugun hitz egin.
Heldu da gaua ilun iluna,
gurekin egon, gurekin.

Zertaz mintzo zineten bihotz ilun,
ibiliz hola bihotz ilun?
─ Hara, Jerusalemen herenegun
Jesus hil dela, herenegun.-R/.

Gure+arteko jendeak bizi dela
omen dabiltza: bizi dela.
─ Gizon zentzugabeak, zein epela
zuen bihotza, zein epela!-R/

Kristok behar zituen jasan behar
horiek oro, jasan behar.
Piztu eta zadien ospean sar,
betiereko ospean sar.-R/.

AZKENA

Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada
Mariren ontasuna.
Andre Maria.

Jesus piztu zenean
zer poza bihotzean,
lili zabal dirudi
Jesus delako bizi.
Andre Maria.

Santuen Erregina
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun
zerura jo dezagun.
Andre Maria.

Hirutasun berdina,
batasun iraunkorra,
Mariren on eginak,
salba gaitzala denak.
Andre Maria.