Pazkoaldiko 5. igandea B ABESTIAK (2018-04-29)

SARRERA

Abestu dezagun denok misterio handiena;
garaiturik heriotza, piztu da Jesus Jainkoa.

“ALELUIA, ALELUIA!
HILOBITIK PIZTU, JAUNA” (2).

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.-R/

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.-R/.

AINTZA

“GLORIA, GLORIA,
IN EXCELSIS DEO” (2).

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, bedeinkatua zu.
Gorespen zuri, ahuspez agur,
eskerrak zuri.
Jainko Jauna, / zeruko Errege
Jaungoiko Aita guztialduna.-R/.

Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots,
Aitaren seme
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu,
erruki, Jauna.-R/.

“GLORIA, GLORIA,
IN EXCELSIS DEO” (2).

Zu bakarrik, [-1] Santua.
Zu bakarrik [-1] Jauna.
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. Amen. – R/.

SALMOA (doinua: Cantoral relijioso Loyola 347. or.)

R/.-Bedeinkatua Jauna, gure Jainkoa.

Beteko dut zina beldur diotenen aurrean,
behartsuek asetzeraino jango dute,
bila dabilzkionek Jauna dute goretsiko,
bizi bitez haien bihotzak betiko.- R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.
Zaudete nigan eta ni zuengan
-dio Jaunak-,
nigan dagoenak fruitu asko ematen du.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena.
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez utzi gu tentaldian erortzen
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu,
bera da gaixoen janari,
beragan dugu, bai, guk aurkitzen
osasun (e)ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrerik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu
eskuak zabaldurikan,
beraren bidetik joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaian.

AZKENA

Ama maite Maria,
egiguzu lagun
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus
ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.-R/.