Pazkoaldiko 4. igandea B ABESTIAK (2015-04-26)

SARRERA

R/.-Kristo bizi da, bizi,
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu
Kristo berriz piztu,
lotan daudenetatik
lehen bizi fruitu,
berak heriotzea
piztuz du garaitu.- R.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza
Jainko berak eman digun
maitasunaren Hitza
betetzen gabiltza.

SALMOA (Mintzo eta Kantu 2015 Pazkoaldia B 6/17)

R/ Kanta Jaunari kantu berri,
egin baititu hainbat harrigarri.

Eskerrak Jaunari, ona baita,
haren maitasuna betiko baita.
Hobe da Jaunagana biltzea,
eta ez gizakiengan usteon izatea;
hobe da Jaunagana biltzea,
eta ez handizkiengan usteon izatea.- R/.

ALELUIA (Mintzo eta Kantu 2015 Pazkoaldia B 6/18)

Aleluia, aleluia.

Ni naiz artzain ona, dio Jaunak;
ezagutzen ditut nik neure ardiak,
eta ezagutzen naute neureek ni. –R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Santu, Santu, Santua,
diren guztien Jainko Jauna,
zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, zeru goienetan!

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA Aita Jaungoikoak (Jaunartzeko) (Beneditarrak 632. or.)

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaian.

AZKENA

Zeru-lurren Erregina: Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna: Aleluia!

Zuregandik sortu dena: Aleluia!
Hilobitik zutitu da: Aleluia!

Zeru-lurren Erregina: Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna: Aleluia!

Otoitzazu, Seme Jauna: Aleluia!
Gugan dadin bizi barna: Aleluia!

Zeru-lurren Erregina: Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna: Aleluia!

Oi, Maria, bozkaria: Aleluia!
Egiz baita piztu Jauna: Aleluia!