Pazkoaldiko 4. igandea C ABESTIAK (2016-04-17)

SARRERA

Kristo bizi da, bizi,
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu
Kristo berriz piztu,
lotan daudenetatik
lehen bizi-fruitu.
Berak heriotzea
piztuz du garaitu. R/.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire
Jaungoiko eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita
nire indarra (e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.- R/.

AINTZA

Aintza zeruetan
Jaungoikoari.

R/.- Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen Zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.-R/.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.- R/.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna;
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia;
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, erruki Jauna.- R/.

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.- R/.

SALMOA

Jauna dut artzain,
ez naiz ezeren beharrean.

Bere ondotik
narama bide zuzenetik.
Zure begia eta makila
Hor dauden arte,
Badut nik gozo,
Badut bake. R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Zaindu nazazu, Jauna,
babes bila bainator zugana.
Hau diot nik Jaunari:
«Zu zaitut neure jabe»;
Jauna da nire ondare eta edontzia;
Zuk daukazu eskuetan nire zoria.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
indartu zuk nire sinesmena.

SANTU

Santu, santu, santua Aita,
santua espiritua,
santua ere Jainko Semea,
Jesus Belenen sortua,
zeru ta lurrak zure distiraz
ondo daude argituak,
“hosanna zuri zeru goietan,
zaitez, bai, bedeinkatua,
zure izena izan dadila
Lur-zeruetan goratua” (2).

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Aita Jaungoikoak deitzen gaitu.
Bera da gaixoen janari.
Beragan dugu bai guk aurkitzen
osasun ta bake ugari.

Denok gaur jaten baldin badugu
ogi bat mahai santu batean,
ezin izan gorroto haserrik
gaurtik behin ere gure+artean.

Jauna begira beti daukagu,
eskuak zabaldurikan.
Beraren bidetik joan behar dugu
ta+eseri beraren mahaiean.

AZKENA

Agur, Ama, errukiz betea,
Jainkoaren grazizko lorea,
itxaropen ustelik gabea:
ama pozez, Jainkoak asea,
zu Maria.