Pazkoaldiko 3. igandea C ABESTIAK 2019-05-05

SARRERA (Bened 383. or.)

Piztu da Kristo, aleluia; / guregan dago, / aleluia.

Jainkoak baitu / gaur Kristo piztu, / aleluia;
bere indarrez / piztuko gaitu, / aleluia, aleluia.- R/.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu / ura pozik / osasunaren / iturritik.

Jauna da nire / Jaungoiko eta salbatzaile,
lasai nago ni, / beldur gabe.- R/.-

Jainkoa baita / nire indarra (e)ta kemena;
bera, salbatu / ninduena.-R/.

Zuek duzue / hartu ta+edango ura pozik,
osasunaren iturritik.-R/.

Eskerrak eta / gorazarre+eman Jainkoari,
dei egin haren izenari.-R/.

Herriei haren / egin bikainak / ezaguazi,
zabaldu haren / izen handi.-R/.

Kanta Jaunari / ospetsu baita / egitetan,
jakin bezate / lur-mugetan.-R/.

Deiadar pozez / Siongo denok:
Zure+erdian / dago+Israelgo / santu+handia.-R/.

AINTZA

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Jaunari kantu, / ona baita, / hain du handia / bere betiko / errukia.

Goretsiko zaitut, Jauna, / onik atera nauzulako.
Jauna, leizetik nire bizia / atera duzu,
zulora doazenengandik / bizirik gorde nauzu.- R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Piztu da Kristo, / gauza guztiak egin zituena,
eta gizadiaz / erruki izan duena.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut,
indartu zuk / nire sinesmena.

SANTU (Bened 112)

Santu, santu santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / hosanna zeru goienetan!

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa, BEDEINKATUA ZU!
Zeru-lurren egile, BEDEINKATUA ZU!
Guztien Salbatzaile, BEDEINKATUA ZU!
“Gure jabe zara-ta BEDEINKATUA ZU!” (2).

Jesus Jainko Semea, BEDEINKATUA ZU!
Guregatik hil zara, BEDEINKATUA ZU!
Aitak piztu zaitu-ta, BEDEINKATUA ZU!
“Gure artean zaude, BEDEINKATUA ZU!” (2)

Espiritu Santua, BEDEINKATUA ZU!
Bizian bizigarri, BEDEINKATUA ZU!
Poz-emaile bikaina, BEDEINKATUA ZU!
“Malkoetan pozgarri, BEDEINKATUA ZU!” (2)

AZKENA

Zeru-lurren Erregina: / Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna: / Aleluia!

Zuregandik sortu dena: / Aleluia!
Hilobitik zutitu da: / Aleluia!-R/