Pazkoaldiko 3. igandea B ABESTIAK (2015-04-19)

SARRERA

Abestu dezagun denok
misterio handiena:
garaiturik heriotza,
piztu da Jesus Jainkoa.

Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!

Ekaitzaren ondorean
eguzkia agertzen da;
garaiturik heriotza,
Jesus ona berpiztu da.

Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu, Jauna!
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza
Jainko berak eman digun
maitasunaren Hitza
betetzen gabiltza.

SALMOA (Mintzo eta Kantu B Pazkoaldia 6/8)

R/.-Jaunari kanta ona baita,
Hain du handia,
bere betiko errukia.

Jainko, ene laguntzaile,
nik deitzean entzun nazazu,
estualdian lasaitzen bainauzu:
erruki zakizkit eta nire otoitza entzun.- R/.

ALELUIA (Mintzo eta Kantu B Pazkoaldia 6/9)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Jesus Jauna, ager iezazkiguzu Liburu Santuak;
sutu gure bihotzak, hitz egiten diguzunean.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Piztu da, Kristo, aleluia!
Guregan dago, aleluia!

Jainkoak baitu gaur
Kristo piztu, aleluia!
Bere indarrez piztuko gaitu,
Aleluia, aleluia!

Piztu da, Kristo, aleluia!
Guregan dago, aleluia!

Gure gorputza
Baitu egoitza, aleluia!
Orain berekin gaitu bat egin,
Aleluia, aleluia!

Piztu da, Kristo, aleluia!
Guregan dago, aleluia!

Jaunari kanta
Goresmen eman, aleluia!
Bai bihotz eta bai gorputzean,
Aleluia, aleluia!

AZKENA

Bai, eskerrak eman zeru-lurretan.
Eskerrak eman, Jainkoari,
gure onetan baita denetan ari.
Eskerrak eman zeru-lurretan,
eskerrak Jainkoari,
menderen mendetan.