Pazkoaldiko 2. ig ABESTIAK 2016-04-03

SARRERA

Abestu dezagun denok
misterio handiena:
garaiturik heriotza,
piztu da Jesus Jainkoa.
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!
Aleluia! Aleluia!
Hilobitik piztu Jauna!

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
Lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

SALMOA

Eskerrak Jaunari,
haren maitasuna
betikoa baita.

Israel etxean hau esan beza:
Haren maitasuna betikoa.
Aaron etxean hau esan beza:
Haren maitasuna betikoa.
Esan bezate Jaunaren beldur direnek:
Haren maitasuna betikoa.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Ikusi nauzulako
sinetsi duzu, Tomas
-dio Jaunak-;
zorionekoak ikusi gabe
sinesten dutenak.

Aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU santu santua diren… Hosanna (3) (Bened 112)

Santu, santu santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan!
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan!

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Bai, eskerrak eman
zeru-lurretan,
eskerrak eman Jainkoari,
guztietan digu ta
on egin guri.
Eskerrak eman,
zeru-lurretan,
eskerrak Jainkoari
menderen mendetan.

AZKENA

Zeru-lurren Erregina:
Aleluia! Aleluia!
Piztu zaigu Jesus Jauna:
Aleluia!

Zuregandik sortu dena:
Aleluia!
Hilobitik zutitu da:
Aleluia!