Pazkoaldiko 2. igandea A ABESTIAK 2017-04-23

SARRERA

Kristo bizi da, bizi,
lehen, orain, beti.

Hilen artetik zaigu
Kristo berriz piztu,
lotan daudenetatik
lehen bizi fruitu,
berak heriotzea
piztuz du garaitu.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jauna da nire Jaungoiko
eta salbatzaile,
Lasai nago ni, beldur gabe.

Hartuko dugu ura pozik
osasunaren iturritik.

Jainkoa baita nire indarra
(e)ta kemena;
bera, salbatu ninduena.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora zu, bedeinkatua zu.
Gorespen zuri, ahuspez agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu
munduko bekatua; erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu
munduko bekatua; entzun gure deia.
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude zu; erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik saindua,
zu bakarrik Jauna,
zu bakarrik goi-goikoa,
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza zuri, Jauna,
(e)ta eskerrak zuri.

EDO

Aintza zeruan,
aintza zeruan,
aintza zeruan Jaunari,
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari
eta bakea,
eta bakea,
lurrean gizonari.

SALMOA

Eskerrak Jaunari,
haren errukia
betikoa baita.

Israel etxeak esan beza:
“Haren errukia betikoa”.
Aaron etxeak esan beza:
“Haren errukia betikoa”.
Jaunaren beldur direnek esan bezate:
“Haren errukia betikoa”.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

Ikusi nauzulako sinesten duzu –dio Jaunak–;
zorionekoak, ikusi gabe sinesten dutenak.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
indartu zuk
nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik

JAUNARTZEA

Piztu da Kristo, aleluia,
guregan dago, aleluia.

Jainkoak baitu gaur Kristo piztu,
aleluia.
Bere indarrez piztuko gaitu,
aleluia, aleluia.

Piztu da Kristo, aleluia,
guregan dago, aleluia.

Gure gorputza baitu egoitza,
aleluia.
Orain berekin gaitu bat egin,
aleluia, aleluia.

Piztu da Kristo, aleluia,
guregan dago, aleluia.

Gorputza dugu Kristoren zati,
aleluia.
Erosi gaitu zinez garesti,
aleluia, aleluia.

Piztu da Kristo, aleluia,
guregan dago, aleluia.

Jaunari kanta, goresmen eman,
aleluia.
Bai bihotz eta gorputzean,
aleluia, aleluia.

AZKENA

Errukitsu Aita bezala!
Errukitsu Aita bezala!
Errukitsu Aita bezala!
Errukitsu Aita bezala!