Ostegun santua B ABESTIAK 2018-03-29

SARRERA

Zein gozo (e)ta eder den / anaiok elkartu
eta denok batera / Jainkoa goratu.

Gora bihotzak eta / guztiok egin kantu
Jainkoak bere eskuz / salbatuko gaitu.

AINTZA Aintza zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) (Bened 88)

(APAIZAK) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen zuri, ahuzpez agur, eskerrak zuri.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
Erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu:
Erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza zuri, Jauna, / ta eskerrak zuri.

SALMOA

Zure kalizak / bat gaitu egin / Jesu Kristoren / odolarekin.

Zer bihurtuko / nik Jaunari, / hainbeste baitik / eman niri?
Kaliz santua / dut hartuko / Jaunari diot / gaur deituko.-R/.

EBANJELIO AURREKOA

Jesu Kristo, guri mintza, / argi gure bihotza.

“Agindu berri bat ematen dizuet -dio Jaunak-: /
maita ezazue elkar, /
nik zuek maite zaituztedan bezala”.

OINAK GARBITZEN

1.-Elkar maita dezagun, / egigun otoitz.

Agindu berri bat ematen dizuet,
elkar maita dezazuela,
Nik maite izan zaituztedan bezala, dio Jaunak.-R/.

2.-Dohatsu bihotz garbiak, / ikusiko baitute Jainkoa.

–Dohatsu bihotz barnez pobreak: / haiena baita zeruetako erreinua.
–Dohatsu otzan eta eztiak: / agindutako lurraz baitira jabetuko.

Dohatsu bihotz garbiak, / ikusiko baitute Jainkoa.

–Dohatsu negarretan direnak: / gozotasuna izango dute
Jaunagandik.
–Dohatsu zuzen gose direnak: / horien goseak bere asea izango du.

SANTU

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).
Santu, santu, santua, / diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka / zure distirak.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis)
Bedeinkatua Jaunaren / izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis)

BAKEAN EMATEAN

Maitasuna bakearekin batera / eskaintzeko nator esku ematera.

Elkarturik gaudenean / Jaunaren aurrean; / berdin izan behar dugu kalean.

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa, bedeinkatua zu. / zeru-lurren egile, bedeinkatua zu.
Guztion salbatzaile, bedeinkatua zu. /Gure jabe zara-ta bedeinkatua zu.

Jesus, Jainko Semea, bedeinkatua zu. / Guregatik hil zara, bedeinkatua zu.
Aitak piztu zaitu-ta, bedeinkatua zu. / Gure artean zaude, bedeinkatua zu.

Espiritu Santua, bedeinkatua zu. / Bizian bizigarri, bedeinkatua zu.
Poz-emaile bikaina, bedeinkatua zu. / Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu.

JAUNA SAGRARIORA

Gertaera harrigarri bat / ospatzen dugu egun,
Jainkoak sabel garbian / haragi hartu baitzun,
ogi-ardo gorputz-odol / gugatik egin zitun.

Oi gauza zinez harrigarri, / Sineskai txit handia!
Aldarean dago Jesus, / guretzat janaria:
Oi, nolako mesedea! / Oi, guri egin zoria!

Aipu, omen, edertasun / Aitari, Semeari;
Indar, dedu ta gorespen / Biengandik denari
Hasieran, orain ere / Egun eta eguzki. Amen.