Mendekoste igandea C ABESTIAK 2016-05-15

SARRERA

Zeru-lurren egile zaren
Espiritu Santua:
zatoz eta bete bihotzak,
piztu gugan maite-sua,
piztu gugan maite-sua.

Behartsuen Aita zaitugu,
lanpean atsedena,
nahigabean gure barrengo
poza sortutzen duena,
poza sortutzen duena.

Zentzuari argi emanez
eta bihotzari su,
Jaun onaren irudi bizi
denok bihurtu gaitzazu,
denok bihurtu gaitzazu.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu
ura pozik
osasunaren
iturritik.

Jauna da nire
Jaungoiko eta
salbatzaile,
lasai nago ni,
beldur gabe.

Hartuko dugu
ura pozik
osasunaren
iturritik.

Herriei haren
egin bikainak
ezaguazi,
zabaldu haren izen handi.

Hartuko dugu
ura pozik
osasunaren
iturritik.

Kanta Jaunari
ospetsu baita
egitetan,
jakin bezate
lur-mugetan.

Hartuko dugu
ura pozik
osasunaren
iturritik.

AINTZA

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza,
Jainko berak
eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

“Aintza, aintza, aleluia” (3)
abestu Jaunari

SALMOA

Zure arnasa
bidal gugana
ta lur azala
berritu Jauna.

Ene arima goretsazu Jauna!
Guztiz handi zaitut,
Jauna, ene Jainko!
Bai ugari direla, Jauna,
zuk eginak,
Zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago.

Zure arnasa
bidal gugana
ta lur azala
berritu Jauna.

ALELUIA

Aleluia (4)

Zatoz, Espiritu Santua,
bete itzazu zure fededunen bihotzak,
eta piztu haiengan zure maite sua.

Aleluia (4)

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
indartu zuk
nire sinesmena

SANTU

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.
Zeru-lurrak
beterik dauzka
zure distirak.
“Hosanna, hosanna,
zeru goienetan” (2).

Bedeinkatua
Jaunaren izenean
datorrena.

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu bihotz barnez pobreak:
haiena baita zeruetako erreinua.
Dohatsu otzan eta eztiak:
agindutako lurraz baitira jabetuko.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu negarretan direnak:
gozotasuna izango dute Jaunagandik.
Dohatsu zuzen gose direnak:
horien goseak
bere asea izango du.

Dohatsu bihotz garbiak,
ikusiko baitute Jainkoa.

Dohatsu zintzo bizi direnak:
haiek baitute
barne zoria gozatuko.
Dohatsu lagun hurko direnak:
atsegin handiz
beti biziko direlako.

AZKENA

Guztiok bat eginda,
bihotza poz gainezka,
abes dezagun bada
Mariren ontasuna.
Andre Maria.

Jesus piztu zenean
zer poza bihotzean,
lili zabal dirudi
Jesus delako bizi.
Andre Maria.

Zeru-talde guztiak
kantuz lehiatzen dira,
zu beti jasotzera
ahal duten goienera.
Andre Maria.

Santuen Erregina
gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun
zerura jo dezagun.
Andre Maria.

Hirutasun berdina,
batasun iraunkorra,
Mariren on eginak,
salba gaitzala denak.
Andre Maria.