Mendekoste igandea C ABESTIAK 2021-05-23

SARRERA

Zeru-lurren egile zaren / Espiritu Santua:
zatoz eta bete bihotzak, / piztu gugan maite-sua,
piztu gugan maite-sua.

Behartsuen Aita zaitugu, / lanpean atsedena,
nahigabean gure barrengo / poza sortutzen duena,
poza sortutzen duena.

BATAIOA BERRITU

Hartuko dugu / ura pozik / osasunaren / iturritik.

Eskerrak eta / gorazarre+eman Jainkoari,
dei egin haren / Izenari.- R/.

Kanta Jaunari / ospetsu baita egitetan,
jakin bezate lur-mugetan.- R/

AINTZA

(BATZARBURUAK) Aintza zeruetan Jaungoikoari.

R/.-Aintza, zuri, Jauna, Eta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean / haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako / gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur, / eskerrak zuri. .- R/

Jainko Jauna, zeruko Errege, / Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo, / Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.- R/.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / erruki, Jauna;
Zuk kentzen duzu munduko bekatua, / entzun gure deia;
Aitaren eskuin aldean / jarririk zaude Zu, erruki Jauna. R/

Zu bakarrik Santua, / Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa / Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin / Jainko Aitaren argitan. Amen.- R/.

SALMOA

Zure arnasa / bidal gugana / ta lur azala / berritu Jauna.

Ene arima goretsazu Jauna! / Guztiz handi zaitut,
Jauna, ene Jainko! / Bai ugari direla, Jauna, / zuk eginak,
Zuhurtasunez eginak zeharo, / lurra zure sorkariz betea dago. -R

ALELUIA

Aleluia (4)

Zatoz, Espiritu Santua, / bete itzazu zure fededunen bihotzak,
eta piztu haiengan zure maite sua.- R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, / sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan. (bis)

Santu, santu, santua, / diren guztien / Jainko Jauna.
Zeru-lurrak / beterik dauzka / zure distirak.
“Hosanna, hosanna, / zeru goienetan” (bis).

Bedeinkatua / Jaunaren izenean / datorrena.

Hosanna, hosanna, / zeru goienetan (bis).

JAUNARTZEA

Jauna, gure Jainkoa, / BEDEINKATUA ZU
Zeru lurren Egile, / BEDEINKATUA ZU
Guztien Salbatzaile, / BEDEINKATUA ZU
“Gure Jabe zara ta, / BEDEINKATUA ZU” (2).

Jesus, Jainko Semea, / BEDEINKATUA ZU
Guregatik hil zara, / BEDEINKATUA ZU
Aitak piztu zaitu ta, / BEDEINKATUA ZU
“Gure artean zaude, / BEDEINKATUA ZU” (2).

Espiritu Santua, / BEDEINKATUA ZU
Bizian bizigarri, / BEDEINKATUA ZU
Poz-emaile bikaina, / BEDEINKATUA ZU
“Malkoetan pozgarri, / BEDEINKATUA ZU” (2).

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez utzi gu tentaldian erortzen
baina atera gaitzazu gaitzetik.

AZKENA

Zeru eta munduak
zurekin pozturik.
Kanta-kantari daude
bihotzak suturik.
Agur, agur, agur Maria,
Agur, agur, guztiz garbia..