Epifania A ABESTIAK 2017-01-06

SARRERA

Zatozte, kristauak,
bihotzak pozturik,
zatozte guztiok
Belenera
jaio den gure
Jesus ikustera.
“Jauna gurtu dezagun” (3),
Ahuspezturik.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari (Peñagarikano) Bened 88

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean Haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako,
gora Zu, bedeinkatua Zu,
gorespen Zuri, ahozpez agur, eskerrak Zuri.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Jainko Jauna, Zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Jauna Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
Erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
Entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude Zu:
Erruki, Jauna.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

Zu bakarrik Santua, Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen.

Aintza zuri, Jauna,
ta eskerrak zuri.

SALMOA

Ikusi dute lur-muga denek
gure Jainkoagandiko
garaipena.

Emaiozu, Jainko, zure auzia erregeari,
zure zuzentasuna errege-semeari.
Zaindu beza zure herria zuzentasunez,
eta zure gizagaixoak zuzenbidez.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Haren izarra
ikusi dugu sortaldean,
eta hemen gatoz
Jauna gurtzera.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
handitu Zuk
nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena.
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA Aspaldian, urrunean EGUBERRI (Gora Jainkoa-7,46)

Aspaldian, urrunean,
sortu zen Jainko Semea,
gaur sortzen da gureٮartean:
zabalik euki etxea,
zabalik bihotz barnea.

R/. Gaur sortzen da gureٮartean;
zabalik euki etxea,
zabalik bihotz barnea.

Ilunpetan, giltzapetan
hor zaudetenak, gaur jaiki!
Horra, Jauna bizi hontan:
egin da gizon osoki;
munduak hori baleki!-R/.

Jainko-ume gara denak,
Jainkoa gizon hor baita.
Hartu ditu gure minak:
bihotzez hari josita,
Jainko gaitezen gu gerta.- R/.

Bihotzetan dugu orain
Eguberriko izarra.
Egin gaitu Kristok anai:
Hura dugu Jaun bakarra,
Hura barneko indarra.- R/.

AZKENA

Agur Maria Belengo
Jesus haurrarekin;
agur graziaz betea,
Jauna da zurekin.

Jauna ta Jesus da zure
sabeleko fruitu:
andre guztien artean,
bedeinkatua zu.-R/.

Ama-semeak han daude
hain apal, hain xume:
Ama, Andre Maria da,
Jaungoikoa, ume.-R/.

Santa Maria Birjina,
Jainkoaren Ama,
otoitz egin gure alde,
zaude guregana.-R/.

Zure beharrean gaude,
Ama, beti ere;
heriotzako orduan
batik bat halere.-R/.