Hirutasun Santua C ABESTIAK 2019-06-16

SARRERA

V/. Bedeinkatua Zu, Jauna, / gure arbasoen Jainkoa
R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

V/. Bedeinkatua / zure izen santu eta aintzagarria.
R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

V/. Bedeinkatua Zu, / jauretxe santu eta aintzagarrian.
R/. Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza zuri, Jauna, / (e)ta eskerrak zuri.

Eta bakea lurrean / haren gogoko gizonei.
Hain handi eta eder zaitugulako, / gora zu, bedeinkatua zu,
gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.- R/,

Jainko Jauna, zeruko Errege, / Jaungoiko Aita, guztiahalduna.
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo, Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Seme.- R/.

Zuk kentzen duzu munduko bekatua; / erruki, Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua; entzun gure deia.
Aitaren eskuinaldean jarririk zaude zu; erruki, Jauna.- R/.

Zu bakarrik santua, / zu bakarrik Jauna.
Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, / Espiritu Santuarekin,
Jainko Aitaren argitan. AMEN.- R/.

SALMOA

Zure izena, Jainko Jauna,
zein eder zaidan
zeru-lur zabal
zabalean.

Zure behatzen lana den ortzia ikustean,
Han ipini dituzun ilargi-izarrak ikustean:
Zer da gizakia, zu hartaz oroit zaitezen?
Edota gizakumea, zu hartaz axola zaitezen?.- R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia.

Aintza Aitari eta Semeari / eta Espiritu Santuari,
baden eta bazen / eta badatorren Jaungoikoari.- R/

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut, Jauna, sinesten dut.

SANTU

Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna,
hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua Jaunaren
izenean datorrena.

JAUNARTZEA

Aintza Aitari (Goresten eta bedeinkatzen) R. Eskerrak zuri, Aita ona (osorik) (bideoa) (Gora Jainkoa-7,205. or.)

AZKENA

Guztiok bat eginda, bihotza poz gainezka,
abes dezagun, bada,Mariren ontasuna. / Andre Maria.

Santuen Erregina gure arrenak entzun,
zu zaitugula lagun zerura jo dezagun. / Andre Maria.

Hirutasun berdina, batasun iraunkorra,
Mariren on eginak, salba gaitzala denak. / Andre Maria.