Garizumako 5. igandea C ABESTIAK 2019-04-07
SARRERA

Jesus, gure Jaun maite
amodiotsua,
“damu dugu guztiok” (bis)
“Zu nahigabetua” (bis).

Josirik ikustean
gurutze+horretan Zu,
errukiz, ai! bihotza (bis)
nork urratuko+ez du (bis)..

SALMOA

Asko lagundu / diguzu, Jauna.
Hauxe da poza / guk daukaguna.

Jaunak Siongo atxilotuak erakartzean,
bageunden amets antzean.
Orduan bete zitzaigun ahoa barrez,
gure mihia gorazarrez.- R.-

EBANLEIO AURREKOA

JESU KRISTO / GURI MINTZA.
ARGI GURE BIHOTZA.
Begira zer dioen / Jaun guztiz ahaltsuak:
Itzul zaitezte nigana / bihotz-bihotzez;
bihozbera eta errukitsua / bainaiz. R/.

SINESTEN DUT

“Sinesten dut, / Jauna, sinesten dut,
indartu zuk / nire sinesmena”.

SANTU Santu santua santua (Bened 43 )

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna
zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna zeru goienetan!
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goienetan!

JAUNARTZEA

Bedeinkatua Zu,
jauretxe santu eta aintzagarrian.
Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.
Bedeinkatua Zu,
zure erreinuko aulkian.
Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinkatua Zu, jauretxe santu eta aintzagarrian.
Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.
Bedeinkatua Zu, zure erreinuko aulkian.
Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

Bedeinkatua Zu, kerubin gainean eseriz
leizeak ikusten dituzuna.
Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.
Bedeinkatua Zu,
zeru-sabaian.
Aintza ta gorespen zuri gizaldietan.

AZKENA

Agur, Jesusen Ama, / birjina maitea.
Agur, itsasoko izar / distiratzailea.
Agur, zeruko eguzki / pozkidaz betea.
Agur, bekatarien / kaia eta estalpea (2).

Baina zugandik alde / bihotzak ezin du,
Zuregana dijoa, / Zugan bizi nahi du.
Birjin berdingabea, / onetsi nazazu,
agur, Ama nirea, / agur, agur, agur.