Garizumako 1. igandea C ABESTIAK 2016-02-14

SARRERA JAUNGOIKOAREN HEGALEN PEAN (Bened 267. or.)

Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakean, zer bakean!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.
Jaunari diot:
“Nire babesa zure baitan;
bihotz guztiaz nago
Jaunaren eskuetan”.

1.- Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakean, zer bakean!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.- R/.

2.- Jaunari diot: / Nire geriza / zure baitan,
bihotz guztiaz / nago Jaunaren / eskuetan.- R/.

3.- Ez daiteke sar / atsekaberik / zure baitan,
ez minik ere / gauez lo zauden / toki hartan.- R/.

SALMOA

Zaude nirekin. Jauna,
larrialdian.

Goi-goikoaren babespean zaudena,
guztiz ahaltsuaren itzalpean bizi zarena,
esaiozu Jaunari:
“Zu zaitut ihesleku eta gaztelu,
ene Jainko, zugan nago sendo”.- R/.

EBANJELIO AURREKOA

Jesu Kristo guri mintza,
argi gure bihotza.

Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi,
Jainkoaren ahotik ateratzen den
hitz guztitik baizik.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik

JAUNARTZEA

Sinesteko mirari
hain harrigarria,
ogiaren irudiz
Jesus estalia,
Jesus bera gurtzen dut
aldare gainean
Jesus bera gurtzen dut
egiz jaunartzean.

Nire begiek Jesus
han ez dute ikusten,
orobat zentzukiek
ez dute naba(r)itzen.
Baina zalantza gabe dut
han dela sinisten,
sinesmenaren argiz
hau dut ezagutzen.

AZKENA

Bekatariok Ama
Birjina zaitugu,
“Zugan gure bihotza
guk ipintzen dugu” (2).

Egizu Zuk, Maria,
gugatik erregu,
“heriotzako orduan
ez gaitezen galdu” (2).