Garizumako 3. ig. A ABESTIAK (2017-03-19)

SARRERA

JAUNGOIKOAREN HEGALEN PEAN (Bened 267. or.)

Jaungoikoaren hegalen pean,
zer bakean, zer bakean!
Indar guztiak dituenaren
itzalean, itzalean.
Jaunari diot:
“Nire babesa zure baitan;
bihotz guztiaz nago
Jaunaren eskuetan”.

SALMOA

Entzungo ahal duzue gaur
Jaunaren mintzoa:
Ez gogortu
zeuen bihotza.

Zatozte, pozez
oihu degiogun Jaunari,
txalo degiogun
salbamen dugun Harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera
esker-kantuekin,
jai degiogun txalo
eta eresiekin.- R/.

EBANJELIO AURREKOA

Aintza, Jesus, / zuri beti,
Zu zara / gure argi.

Jauna, Zu zara egiaz
munduaren Salbatzailea:
Emadazu ur bizia,
egarri ez nadin.-R/.

SINESTEN DUT (Loiola 369. or.)

Sinesten dut,
sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan (2).

Santu, santu, santua,
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan (2).

Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.

Hosanna, hosanna,
zeru goienetan (2).

EDO

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik

JAUNARTZEA

Azken afari ezkeroz, Jauna,
gure janari Zu zera.
Agindu gozoz lotu gintuzun
Zure gorputza hartzera.
Ogia bide gera iristen
gure gorputzak lotzera,
zuhaitz gerria adarrarekin
bat egiten den antzera.

Batasun honek eskatutzen du
arimak ere bat egin;
buru-bihotzez bizi gaitezen
bat eginikan zurekin.
Zaren osoa eskaintzen zara,
izanez gure atsegin.
Zuk jarritako maite-legean
ez genuke nahi huts egin.

AZKENA (Antzaldatzea=Piztuera)

Kanta dezagun denok
hau da egun alaia,
Kristo piztu da+eta
kanta piztuera!