Garizumako 2. igandea A ABESTIAK 2017-03-12

SARRERA

Basamortuan zehar dabila
Jainko herria erromes;
argi, bake (e)ta maitetasuna
dakarten zeruen galdez.
Agindu lurra Jainkoak dio
emango kateen ordez;
penak utzita goza dadien
bizi berri baten pozez.

Zure pozetan goaz,
Jerusalem berri;
fedeak Zu baitan du
bere zimentarri.
Maitasunak Zu zaitu
bere berogarri:
piztu itxaropena
zeure herriari.

SALMOA

Agertu zure errukia.
Bedeinka, Jauna, zure+herria.

Zuzena da Jaunaren Hitza,
leiala Hark egin duen guztia.
Zuzen eta bidezko dena du maite
Haren graziaz lurra dago bete. R/.

EBANJELIOAREN AURREKOA

Jesu Kristo guri mintza,
argi gure bihotza.

Hodei distiratsutik
Aitaren ahotsa entzun zen:
“Hau da nire Seme,
Nire Aukeratua.
Entzun berari”.

SINESTEN DUT

Sinesten dut,
Jauna, sinesten dut,
handitu zuk
nire sinesmena.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!
Bihotz barrenean
gorderik zaitut.
Nahigabean ere
hauxe esango dizut:
Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut!

Itxaro dut, Jauna,
itxaro dut!
Zugan uste du(e)nik
uzten ez duzu.
Poz ta+atsekabean
dei egingo dizut.
Itxaro dut, Jauna,
itxaro dut!

Maite zaitut, Jauna,
maite zaitut!
Naizen oso-osoa
zuri damaizut.
Zurekin zerura
bizitzera nahi dut.
Maite zaitut, Jauna,
maite zaitut!

AZKENA

Ama maite Maria, egiguzu lagun
zure bitartez Jesus ikusi dezagun,
zure bitartez Jesus ikusi dezagun.

Zu Jaunaren Ama ta
gure Ama ona,
entzun Elizarekin
eskatzen duguna:
eman zure fruitua,
gure Osasuna,
isur zure Semea,
Jaun errukiduna,
Bera bakarrik data
salbatzaile Jauna.R/.-