Garizumako 1. igandea A ABESTIAK (2020-03-01)

SARRERA

Entzun, Jainko, errukiorra,/ bekatarion negarra.

Zuri begira / guztion erosle,
negar ta malko / damuturik gaude.
Oroitu, Jauna, / gaituzula maite.

HAUTSA EZARTZEA

R/.- Damu dut Jauna, bihotz guztitik, / zu nahigabetu izana:
ez, ez, gehiago bekaturikan / nire Jaungoiko laztana.

Minaren minez, Jesus maitea, / daukat bihotza leherturik,
Ikusirikan nire bizitza / dena bekatuz beterik.-R/.

Zure oinetan orain naukazu / begi-bihotzak urtutzen,
barru-barruko negar-saminez / barkazioa eskatzen.-R/.

SALMOA

Erruki, Jauna, / Bekatu egin dugu ta.

Erruki zakizkit,Jauna, / duzun maitasun handiaz,
suntsi ezazu nire makurra / zure amaigabeko errukiaz.
Garbi nazazu zeharo / neure hobenetik,
Ikuz nazazu / neure gaiztakeriatik.-R/.

EBANJELIO AURREKOA
R/.-Aintza, Jesus, zuri beti; / Zu zara gure argi.

Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, / Jainkoaren ahotik ateratzen den
Hitz guztitik baizik.- R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, / sinesten dut.

SANTU
Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena,
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera.
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

JAUNARTZEA

Sinesteko mirari /hain harrigarria,
ogiaren irudiz / Jesus estalia,
Jesus bera gurtzen dut / aldare gainean
Jesus bera gurtzen dut / egiz jaunartzean.

Nire begiek Jesus / han ez dute ikusten,
orobat zentzukiek / ez dute naba(r)itzen.
Baina zalantza gabe dut / han dela sinesten,
sinesmenaren argiz / hau dut ezagutzen.

AZKENA

Errukitsu Aita bezala! / Errukitsu Aita bezala!
Errukitsu Aita bezala! / Errukitsu Aita bezala!

1.Eman eskerrak Aitari / ona bai/ta: / haren errukia betikoa da ta.
Berak sortu du mundu/a jakinduri/az: / haren errukia betikoa da ta.-R/.

EDO
Nire ama, txit laztana, / ni zuretzat har na(za)zu,
“lagundu (e)ta gorde beti, / zeruratu nazazu” (2).