Fatimako Andre Mariari Otoitza
(Frantzisko aita santuak 2017-05-12)

Aita Santuak
Agur Erregina, Fatimako Andre zoriontsua, Bihotz Garbiko Andrea, babes eta bide Jainkoagana joateko.

Zure eskutik datorren Argiaren erromes, eskerrak demazkiot Jainko Aitari, parte hartzen duelako, beti eta nonahi, gizakiaren historian;

zuk leku honetan iragartzen duzun Bakearen erromes, goratzen dut Kristo, geure bakea, eta adiskidetasuna nahi diot eskatu munduarentzat, herri guztien artean;

Espirituak arnasten duen Esperantzaren erromes, profeta nator eta mezulari, guztiei oinak garbitzeko, guztiok batzen gaituen mahai bat beraren inguruan.

Errepika batzarrak abestua:
Ave o clemens, ave o pia! Salve Regina Rosariae Fatimae. Ave o clemens, ave o pia! Ave o dulcis Virgo Maria.
(Agur oi bihozbera, agur oi errukior! Agur Fatimako Arrosarioaren Erregina. Agur oi bihozbera, agur oi errukior! Agur oi Ama Maria gozoa!)

Aita Santuak
Agur, bizia eta gozotasuna; agur, esperantza gurea, Oi Andre Maria Erromesa, oi Erregina unibertsala!
Zeure hondoaren hondoenetik, zure Bihotz Garbitik,
errepara zuk gizakiaren gozotasunei Zeruko Aberrira erromes doanean;
erreparatu giza familiaren nekeei, malko-ibar honetan antsiaz eta negarrez.

Zeure hondoaren barnenetik, zeure Bihotz Garbitik,
apaindu gu zeure koroaren harribitxien dirdiraz eta egin gu erromes zu izan zinen bezalako erromes.

Zeure amatasun-irribarrez, handitu Kristoren Elizaren poza.
Zeure begiratu gozoaz, sendotu Jainkoaren seme-alaben esperantza.
Jaunagana jasotzen dituzun otoitz-eskuez, batu gu guztiok giza familia bakar batean.

Errepika…

Aita Santuak
Oi bihozbera, oi errukior, oi Ama gozoa,
Fatimako Arrosarioaren Erregina!
Egizu, jarrai dezagula Frantzisko eta Ihazinta dohatsuen etsenplua,
eta Ebanjelioa hots egiteari emanak diren guztiena.

Egingo ditugu, horrela, bide guztiak; izango gara bide guztietan erromes,
botako ditugu murru guztiak eta gaindituko muga guztiak,
hiri-aldiri guztietara joanez, haietan agertzeko Jainkoaren zuzentasuna eta bakea.

Izango gara, Ebanjelioaren pozez, Eliza zuriz jantzia,
Bildotsaren odolean zuritutako xalotasunez,
gaur ere isuria den odolean, gerla guztietan, bizi dugun mundua deseginez.

Eta izango gara, horrela, zu zeu bezala, munduko bideak argitzen dituen su-adarraren irudi,
agertuz guztiei Jainkoa badela, Jainkoa hemen dagoela,
Jainkoa bere herri honetan bizi dela, atzo, gaur eta betiere.

Errepika…

Aita Santuak fededun guztiekin
Agur, Jaunaren Ama, Maria Birjina, Fatimako Arrosarioaren Erregina!
Bedeinkatua zu andre guztien artean, pazko-argiz jantzia den Elizaren irudi zara,
gure herri honen harrotasun zara, gaitzaren erasoen kontrako garaipen zara.
Aitaren Maitasun errukitsuaren Profezia,
Semearen Berri Onaren Iragarpenaren Irakasle,
Espiritu Santuaren Su dirdaitsuaren Seinale,
irakatsi guri, poz- eta neke-ibar honetan,
Aitak jende xumeari agertzen dizkion betiko egiak.

Azaldu guri zure mantu babeslearen indarra.
Zeure Bihotz Garbian, izan zaitez bekatarien babesleku
eta Aitaganako bide.
Neure anai-arrebekin, Fedean, Esperantzan eta Maitasunean, bat eginik, zuri natzaizu eskaintzen.
Neure anai-arrebekin bat eginik, zugatik, Jainkoari natzaio sagaratzen,
oi Fatimako Arrosarioaren Andre Maria.
Eta, azkenean, zure eskuetatik datorren Argiak inguratuko nauenean,
aintza emango diot Jaunari menderen mendetan.- Amen.