NAZARETEKO FAMILIA SANTUA A 2019-12-29

SARRERA

Nazareteko Familia Santuaren jaia ospatzen dugu gaur. Familia batean jaio eta bizi izan zen Jesus. Gure arteko beste edozeini gertatu izan zaion eta gertatzen zaion bezala, familiak lagundu zion Jesusi hazten, bai fisikoki, bai psikikoki, bai kulturaz eta espirituz. Familiak lagundu zion historian txertatzen, herri batean, hizkuntza batean, ohitura batzuetan, fede batean, jai batzuetan txertatzen.
Dena den, familiaren inguruko zertzeladak baino gehiago, hau dugu azpimarratu behar eguberrialdi honetan: gizon egiteak Jesusi familia baten beharra ekarri ziola, gainerako gizon-emakumeoi gertatzen zaigun bezala.
Ongi etorri, senideok, Kristoren misterio nagusia den Eukaristia honetara.

LEHENENGO IRAKURGAIA Ben Sirak-en liburutik (3,2-6.12-14

Pasarte hau Eklesiastiko edo Ben Sirakena deritzon liburukoa da. Autoreak berak esaten digu Siraken semea dela.
Ben Sirak hau, Israel herrian, jakinduria handikoa maisua izan zen. Jerusalemen irakasten zuen Jaunaren legea, Kristo aurreko bigarren mendearen azken aldera.
Moisesen legeaz eta giza jakinduriaz maitemindua zegon. Oso ezagunak zituen bere aurrekoen tradizioak. Israel herriaren ondare erlijiosotzat zeuzkan haiek guztiak. Eta haien berri herriari agertzeaz arduratu zen buru-belarri; batez ere, bere herria munduko gauzen eta greziar kulturari emanik ikusten zuelako, herri-tradizioa alde batera utziz. Ideia berriei uko egin gabe, gazteei judu-tradizioko balioak maitatzen erakutsi zien.
Gaurko pasarte honetan, gurasoen eta seme-alaben harremanez ari da. Batez ere, seme-alabek gurasoei zor dieten errespetuaz mintzo da. Baina hori egitetik datorkien ongia ere azpimarratzen du.

BIGARREN IRAKURGAIA Kolosarrei egindako gutunetik (3,12-21)

Gizaki zaharraren egiteen kontra gizaki berriaren jokabidea planteatzen du testu honek: gizaki berria ezagutza sakonago baten bila dabil, kreatzailea hobeto ezagutu eta haren antzekoago egiteko.
Gizaki berriak, Jainkoak aukeratua den aldetik, gizon-emakumeen arteko erlazio guztiak maitasunean oinarritu behar ditu.
Kristoren hitzak, hau da, ebanjelioak, gure liturgi batzarrean hots egiten den horrek janaritzen gaitu kristau bezala bizitzeko, bai maila pertsonalean, bai elkartekoan.
Gaurko pasartearen bukaeran, etxeko jokabideaz bertute-saila aipatzen du:

EBANJELIOA San Mateoren liburutik (2,13-15.19-23)

Pasarte honetan, Jesusen haurtzaroko hiru momentu aipatzen dira: lehenengo, Egiptora ihesi joatea; bigarren, aberrira itzultzea; hirugarren, Nazareten babestea.
Joseri leporatzen zaio egiteko nagusia Nazareteko familia horretan. Halere, egintza nagusia Jainkoarena da. Jainkoak gidatzen du familia.
Hiru momentu eta pasadizo horiek oso erlazionatuak daude Testamentu Zaharreko beste pasadizo batzuekin. Adibidez, Testamentu Zaharrean esaten da Israel herria Egiptotik irten zela: hura izan zen Israel herriaren fundazioa; Familia Santuaren kasuan alderantzizkoa azpimarratzen da: Familia Santuak ihes egin du Egiptora. Nolanahi ere, Mateok erlazio hauek ezarri nahi izan ditu: batetik, Israel (Jainkoaren seme) eta Jesus (Jainkoaren seme); bestetik, Israelen bidaia Egiptotik irten da (bere burua salbatzeko) eta Jesusen bidaia Egiptora (bere burua salbatzeko).
Egiptotik itzultzea kontatzean, berriz, Moisesen historiari egiten dio erreferentzia: Moises herri zaharraren salbatzailea eta Jesus herri berriaren salbatzailea.

HERRIAREN ESKARIAK

1.-Elizaren alde: Jainkoaren Semea gure artean jaiotzeak guztiok pozik eta konfiantzaz bizitzera eraman gaitzan. Eska diezaiogun Jaunari.
2.-Elizaren alde: benetan, Jainkoaren seme-alaben familia bezala bizi gaitezen: fede bera, esperantza bera, maitasun bera biziz. Eska diezaiogun Jaunari.
3.-Geure familien alde: Jainkoaren Hitzari irekirik bizi daitezen, guztiak Jainkoaren nahia zein izango eta nola beteko bizi daitezen. Eska diezaiogun Jaunari.
4.-Gerraren, gosearen eta lanik ezaren izugarrikeria jasaten eta bizitzen ari den jendearen alde: herri-agintariak eta aberatsak beren probetxu hutsa alde batera utzi eta premian dagoen jendearen alde jar daitezen. Eska diezaiogun Jaunari.