Epifania C ABESTIAK 2016-01-06

SARRERA

Argiaren jende eta / egunaren oinordeko,
abia gaitezen denok / Jaunarengana goizean,
uxatu ditu goiz-albak / gure baitako ilunak,
eta pozaldi betea / sortu digu bihotzean.

Aintzaren Aita Jainkoak / argi ditzala goiz-argiz
gure begion itzalak, / ikusaraziz bidea;
azken orduan dezagun, / Seme Nagusia baitan,
eskuratu guretzako / utzi zuen ondarea.

AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI (Bened 88) (Peña)

Aintza zeruetan Jaungoikoari.
Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri

Eta bakea lurrean
Haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen Zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesukristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu, Erruki Jauna.

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesukristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen

Aintza, Zuri, Jauna,
Eta eskerrak Zuri

SALMOA

Ikusi dute
lur-muga denek
gure Jainkoagandiko
garaipena.

Emaiozu, Jainko,
zeure auzia erregeari.
Zaindu bezala zure herria zuzentasunez,
eta zure gizagaixoak zuzenbidez.-R/

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia.

Haren izarra ikusi
dugu sortaldean,
eta hemen gatoz Jauna gurtzera.-R/.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Kanta dezagun aingeruekin
zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara,
Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute,
goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan,
Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti
guregana datorrena.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena;
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Aspaldian, urrunean,
sortu zen Jainko Semea,
gaur sortzen da gureٮartean:
zabalik euki etxea,
zabalik bihotz barnea.

R/. Gaur sortzen da gureٮartean;
zabalik euki etxea,
zabalik bihotz barnea.

Ilunpean, giltzapean
hor zaudetenak, gaur jaiki!
Horra, Jauna bizi hontan:
egin da gizon osoki;
munduak hori baleki!

R/. Gaur sortzen da gureٮartean;
zabalik euki etxea,
zabalik bihotz barnea.

AZKENA

Zatozte, kristauak,
bihotzak pozturik,
zatozte guztiok Belenera,
jaio den gure Jesus ikustera
“Jauna gurtu dezagun” (3),
ahuspezturik.

Ardiak utzita,
datoz artzain onak
zerutik deituak estalpera.
Goazen gu ere
berekin batera.
“Jauna gurtu dezagun” (3)
ahuspezturik.

Gure maitasunez,
askatxo batean
hotzez dar-dar zaude
Jesus ona!
Zatoz, gugana,
Haur gozo laztana.
“Jauna gurtu dezagun” (3),
ahuspezturik.